Binnenschip wordt welzijnsproject

252611 navis%20gandae%20(2) 28fa73 large 1499169944

Op woensdag 5 juli 2017 is aan de Gentse Rigakaai 'Navis Gandae' voorgesteld. Vzw Navis Gandae wil een nieuwe, activerende dagopvang creëren op een binnenschip. Er is plaats voor 30 mensen met een verslavingsproblematiek, al dan niet gecombineerd met een justitiële problematiek, die niet kunnen rekenen op een structureel sociaal en professioneel opvangnetwerk. Uniek aan het project is de aanwezigheid van verschillende activiteiten op een locatie. Op termijn versmelt het Navis Gandae-project met OpStap, een sociaal activeringsproject van de Stad Gent voor kwetsbare (ex-) druggebruikers.

Een aantal Gentse dienst- en hulpverleners stelden, vanuit hun dagelijkse ervaring op het terrein, de vraag naar alternatieven voor en aanvullingen op de bestaande dienstverlening voor mensen met een verslavings- en eventueel bijhorende justitiële problematiek zonder perspectief of structureel opvangnetwerk. De vzw Obra-Baken schonk daarop een schip, dat in de binnenscheepvaart diende voor goederentransport, aan de initiatiefnemers om een sociaal activeringsproject op te zetten. Op 20 juni 2017 werd daartoe de vzw Navis Gandae opgericht.

Het aanbod van Navis Gandae bestaat uit een combinatie van individuele hulpverlening, zinvolle inschakelingsactiviteiten in groep en outreach. De individuele hulpverlening zal worden georganiseerd als een soort spreekuur van verschillende disciplines, bijvoorbeeld medewerkers van het OCMW, een advocaat, een arts, enzovoort.

 

Uniek aan het project is de aanwezigheid van de verschillende activiteiten op een locatie. Op dit moment is het schip gerenoveerd tot een stevig casco, en dankzij fondsen van de Stad Gent, het OCMW Gent en de vzw Navis Gandae wordt het schip vanaf het najaar van 2017 uitgebouwd tot een instapklare infrastructuur in samenwerking met sociaal tewerkstellingspartners.

Navis Gandae is een initiatief van de Stad Gent met medewerking van Popov GGZ, Dienst Outreachend Werken, OpStap, de Sleutel, Forensisch Psychiatrisch Centrum, OCMW Gent, Goca-Compaan, Havenbedrijf Gent en medewerkers van Justitie.

'Met Navis Gandae willen we veelzijdige omkadering en laagdrempelige zorg bieden aan erg kwetsbare Gentenaars die kampen met een verslavingsproblematiek. Het project komt tot stand door een unieke samenwerking tussen geëngageerde mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, het OCMW Gent, justitie, de drughulpverlening, de sociale economie, het Havenbedrijf en de Stad Gent. Alle hulp wordt op een plek gecentraliseerd. Op het schip kijken we vooruit, je krijgt er echt nieuw kansen.'

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

Krachten bundelen met OpStap

De Dienst Outreachend Werken van de stad Gent organiseert sinds februari 2015 het project OpStap, een sociaal activeringsproject voor (ex-)druggebruikers. OpStap is ontstaan vanuit de confrontatie met een kleine groep problematische druggebruikers die door een multiproblematiek extra kwetsbaar zijn. Met het project OpStap biedt de Dienst Outreachend Werken een laagdrempelig en uiteenlopend aanbod aan van activering, harmreduction en toeleiding naar zorg-, hulp- en dienstverlening. Ook zinvolle dagbesteding wordt aangeboden, via inloop- en ontmoetingsmomenten, vrijetijdsactiviteiten, workshops en arbeidsgerelateerde activiteiten.

 

Na een opstartfase die zich afspeelde in een oud jeugdbewegingslokaal in de Bloemekenswijk, nadien op de Predikherenlei en op dit moment in het Baudelohof, zocht OpStap naar een definitieve huisvesting. Gezien de complementariteit was het dus een vanzelfsprekende keuze om de projecten OpStap en Navis Ganda aan elkaar te koppelen. De vzw Navis Gandae ontwikkelt een alternatief voor en een aanvulling op de bestaande dienstverlening. De focus verruimt zich echter naar de combinatie van verslavings- en justitiële problematiek. In de voorbereiding op de exploitatie van het schip worden de doelgroep en de partners van OpStap al betrokken.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square resul

  De heer Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  De heer Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.