Wijk aan Zet gaat digitaal

252741 wijk%20aan%20zet 11188a large 1499261258

Vanaf 1 september 2017 kan de aanvraag voor een subsidie uit 'Wijk aan Zet' volledig digitaal gebeuren. De papieren versie blijft voorlopig beschikbaar en kan gedownload worden van dezelfde webpagina. Via 'Wijk aan Zet' kunnen Gentse bewonersgroepen al meer dan tien jaar lang tweemaal per jaar een wijksubsidie tot 2.500 euro krijgen voor een creatief en origineel buurtinitiatief.

Bewonersgroepen kunnen zelf initiatieven voor een aangenamere buurt of wijk indienen: zowel kleine als grote acties komen in aanmerking. Denk aan een wijkkrant of wijksite, een straatfeest, een verhalenfestival, een buurtfanfare, een openluchtboekenmarkt, enzovoort. De aanvraag voor dergelijke buurtevenementen kan twee keer per jaar gedaan worden: in februari en in september. Bewonersgroepen die groen licht krijgen voor hun initiatief, komen in aanmerking voor een toelage van maximaal 2.500 euro. Via deze subsidie stimuleert het Gentse stadsbestuur al meer dan tien jaar lang de actieve betrokkenheid van de Gentenaars bij hun stad en wijk.

Digitale aanvraag

Vanaf 1 september 2017 kan de subsidieaanvraag volledig digitaal gebeuren. Op de webpagina www.stad.gent/wijkaanzet vindt u de nodige formulieren terug. Een handleiding helpt u stap voor stap op weg.

Een digitale aanvraag biedt alleen maar voordelen:

  • u vult dezelfde velden in als bij een papieren aanvraagformulier, dus het vergt geen extra werk
  • u hoeft zich niet meer te verplaatsen naar een postkantoor om uw aanvraag op te sturen, of naar een buurtcentrum om uw aanvraag af te geven
  • de aanvraag komt direct bij de juiste persoon terecht
  • u krijgt meteen een bevestiging en enkele dagen later een dossiernummer

Wie niet goed overweg kan met de digitale aanvraag kan terecht in de verschillende buurtcentra of bij de Dienst Ontmoeten en Verbinden voor de nodige ondersteuning bij het invullen. Ook de papieren versie blijft voorlopig beschikbaar en kan gedownload worden via de webpagina.

Hulp nodig? Dienst Ontmoeten en Verbinden: AC Portus, Keizer Karelstraat 1, tel. 09 266 55 50, e-mail wijkaanzet@stad.gent

Wijkjury’s beoordelen alle aanvragen

Wijkjury’s beoordelen de aanvragen en brengen daarover advies uit aan het college van burgemeester en schepenen. Die wijkjury’s zijn samengesteld uit bewoners, vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen en ambtenaren die betrokken zijn op de wijk. De toetssteen hierbij is of de bewonersgroepen met hun initiatieven de leefbaarheid, het samenleven, de inspraak of de communicatie in hun eigen buurt of wijk kunnen verbeteren. Op basis van de adviezen van de wijkjury en de Dienst Ontmoeten en Verbinden neemt het college van burgemeester en schepenen vervolgens een beslissing over een subsidie.

 

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.