De Gentse Feesten: een toegankelijk feest voor iedereen

252967 20170628 onwheels 0 3f553b large 1499430009

De Gentse Feesten zijn voor iedereen toegankelijk: ouderen met een buggy of personen met een beperking, … Elk jaar zien we een toename van de geleverde inspanningen op vlak van toegankelijkheid dankzij een intensieve samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten, de toegankelijkheidsambtenaar, gespecialiseerde partners en de organisatoren van de feestkernen. De Stad Gent voorziet deze editie ook een aanbod van tien integraal toegankelijke activiteiten voor personen met een beperking.

Elk jaar zien we een toename van de geleverde inspanningen op vlak van toegankelijkheid. Het gaat onder meer om de inrichting van het openbaar domein met bijvoorbeeld hellende vlakken en publiekspodia, persoonlijke assistentie, rolvriendelijke routes, een meldpunt toegankelijkheid, een toegankelijk infopunt, aangepast vervoer en parkeergelegenheid voor personen met een beperking.

De Stad Gent voorziet deze editie voor het eerst tien integraal toegankelijke activiteiten voor personen met een beperking. Het aanbod is gevarieerd, met onder meer themawandelingen, een boottocht, theater en circus. Om de toegankelijkheid van de activiteiten te realiseren biedt de Stad Gent verschillende hulpmiddelen aan: tolken Vlaamse gebarentaal, een tourguide, ringleiding, persoonlijke assistentie, audiobeschrijving.

'Dankzij de goede samenwerking tussen de stadsdiensten en de organisatoren worden de Gentse Feesten elk jaar vlotter toegankelijk voor personen met een beperking. Er is nog veel marge voor verbetering maar we merken dat de gevoeligheid voor het thema is toegenomen, mede dankzij het goede werk van de toegankelijkheidsambtenaar van de Stad Gent.'

Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport 

Samen werken aan verbeterde toegankelijkheid

Inrichting van het openbaar domein

De inplantingsplannen van de pleinen worden op voorhand eerst op plan gescreend door de toegankelijkheidsambtenaar, die pijnpunten en tips meegeeft. Na de theorie volgt de praktijk; tijdens de feesten zelf bezoekt de Klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid de pleinen en adviseert verbeterpunten.

Meldpunt toegankelijkheid en toegankelijk infopunt

Via toegankelijkheid@stad.gent kunnen bezoekers - gedurende de Gentse Feesten - knelpunten, vragen en opmerkingen doorgeven. Deze meldingen worden besproken op het dagelijks overlegcomité met alle betrokken stadsdiensten en organisatoren. De Stad Gent voorziet in het hart van de feestenzone een toegankelijk infopunt op de Botermarkt.

Rolroute On Wheels

Voor het tweede jaar op rij wordt een rolroute aangeboden via de app On Wheels. De route mijdt hindernissen voor personen met een verminderde mobiliteit.

Persoonlijke assistentie

Voor personen met een beperking is er ook dit jaar opnieuw de mogelijkheid om gratis assistentie te vragen om de Gentse Feesten te bezoeken. Hiervoor wordt samengewerkt met Inter.

Aangepast vervoer, sanitair en parkeerplaatsen

Vzw Mobar zorgt terug voor het vrijwilligersvervoer en in samenwerking met Taxi Hendriks voor rolstoelvervoer. Alle info over bereikbaarheid van de feestenzone en parkeerplaatsen voor personen met een beperking vindt u hier, over het toegankelijk sanitair hier.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square resul

    De heer Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

  • Medium square 20140421 av schepen peeters

    De heer Christophe Peeters

    Schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail: schepen.peeters@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.