Stadsbestuur neemt kennis van de 88 adviezen van het Burgerkabinet

253364 header%20burgerkabinet%201600%20x%20400%20px%20300dpi 641ffd large 1499854279

Op zaterdag 17 juni 2017 kwam het Burgerkabinet Gent voor een eerste keer officieel samen om het Circulatieplan te evalueren. 122 van de 150 leden bogen zich die dag in het ICC over een eerste reeks thema’s. Ze gaven maar liefst 88 adviezen. Het stadsbestuur onderzoekt nu elk advies en zal enkele ervan versneld uitvoeren.

Op de eerste van vier bijeenkomsten van het Burgerkabinet werden vijf thema’s behandeld: de economische impact van het Circulatieplan, de sociale impact, het systeem van de vergunningen, concrete verkeerstechnische knelpunten en de alternatieve manieren waarop mensen zich kunnen verplaatsen. De vijf thema’s werden in aparte werkgroepen besproken, in aanwezigheid van een moderator en een expert.

 

Dat resulteerde alles samen in 88 adviezen — u vindt de lijsten onderaan als bijlage. De adviezen werden meteen na afloop van de groepsgesprekken ter stemming voorgelegd aan alle aanwezige leden van het kabinet.

 

Op 13 juli 2017 heeft het college van burgemeester en schepenen officieel kennis genomen van de adviezen. Het college engageert zich ertoe om, zoals afgesproken, tegen het volgende Burgerkabinet feedback te geven over de ingediende adviezen.

Enkele adviezen versneld uitgevoerd

Uit de ingediende adviezen zijn echter nu al een aantal ‘quick wins’ geselecteerd, dat zijn adviezen die snel kunnen uitgevoerd worden. Het stadsbestuur zal onder andere werk maken van de volgende quick wins:

 
 • Er komt in het najaar van 2017 een nieuwe regeling, waarbij je als aannemer of verhuisfirma in autovrij gebied automatisch een inname openbaar domein kan krijgen voor maximaal 1 dag, voor maximaal 1 voertuig
 • De Stad Gent zal zorgen voor bijkomende bewegwijzering van de verschillende sectoren op de stadsring (R40)
 • In het najaar van 2017 zal een hoffelijkheidscampagne worden uitgewerkt die zich richt op alle weggebruikers. De campagne zal in het voorjaar van 2018 te zien zijn in de stad
 • De Stad Gent blijft ijveren voor openbaar vervoer op stadsregionaal niveau en zal dit in elk overleg met de Vlaamse overheid op tafel leggen
 • De toegangsregeling in het autovrij gebied is vereenvoudigd: sinds 1 juli is de opsplitsing in vier deelgebieden van autovrij gebied 1 (het grootste gebied, met o.a. de Kuip van Gent) geschrapt
 • Er komen een aantal nieuwe fietsstraten bij. De eerste nieuwe fietsstraat komt er al in augustus: de Bijlokekaai/Baertsoenkaai. Een volgende reeks wordt ingepland in het voorjaar van 2018
 • Er komen gratis parkeertickets voor bezoekers van bewoners. Dat systeem zal digitaal zijn en start in het voorjaar van 2018
 • Op een aantal Park & Rides (vb. Galveston) komen vanaf september 2017 deelfietsen. Met eenzelfde abonnement zal men op elk van die plaatsen een fiets kunnen ontlenen.

U vindt alle adviezen, opgeplitst per thema, in de bestanden hieronder.

Informatie

 • Bram Verschuere, voorzitter van het Burgerkabinet, gsm 0486 16 61 25

Bevoegd

 • Medium square termont

  De heer Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square watteeuw

  De heer Filip Watteeuw

  Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.