Gent pakt kinderarmoede aan op school en breidt project 'Kinderen Eerst' uit

256473 kinderen%20eerst 6ea00a large 1503404364

Het project 'Kinderen Eerst', dat Gentse scholen steunt in de strijd tegen kinderarmoede, wordt het komende schooljaar uitgebreid. Dankzij 'Kinderen Eerst' is er een OCMW-medewerker aanwezig op school die ter plaatse de welzijnsvragen van ouders beantwoordt. In het schooljaar 2016-2017 werden op die manier 105 gezinnen op weg geholpen.

Leerkrachten en brugfiguren krijgen als vertrouwenspersoon meer en meer vragen rond welzijn. Waar moet ik kinderbijslag aanvragen? Hoe maak ik een afspraak bij de dokter? Kan iemand mij helpen bij het vinden van een huurwoning? Het beantwoorden van die vragen vergt specifieke kennis en ook tijd. Dat weegt op de kerntaken van leerkrachten en brugfiguren.

'De school is een vertrouwensplek voor veel ouders. Ze kloppen met uiteenlopende welzijnsvragen aan bij leerkrachten, directies, brugfiguren en secretariaatsmedewerkers. Het vergt veel tijd en moeite van het schoolteam om ouders daarbij te helpen. Dankzij het project ‘Kinderen Eerst’ kan het schoolteam de ouders doorverwijzen naar de OCMW-medewerker op school. En kan het schoolteam weer meer focussen op zijn kerntaken naar de kinderen en hun ouders toe.’ 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Pilootproject

In basisschool De Toverberg zette het OCMW Gent in samenwerking met Huis van het Kind Gent in 2015 het pilootproject ‘Kinderen Eerst’ op. Een OCMW-medewerker was er tweemaal per week aanwezig om de vragen van ouders te beantwoorden. Door aanwezig te zijn in de school, is het makkelijker voor ouders om aan te kloppen en hulp te vragen. De OCMW-medewerker beantwoordt de vragen, gaat op zoek naar de rechten waar de gezinnen aanspraak op maken en contacteert de bevoegde diensten.

'Huis van het Kind Gent is een samenwerking tussen verschillende organisaties uit de preventieve gezinsondersteuning. Door het bestaande aanbod beter af te stemmen en nieuw aanbod te ontwikkelen, organiseren we een efficiëntere dienstverlening ten aanzien van ouders. Met het project ‘Kinderen Eerst’ werken we drempelverlagend en kunnen ouders voortaan ook op school terecht met welzijnsvragen.' 

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

Uitbreiding schooljaar 2017-2018

Na de positieve evaluatie op basisschool De Toverberg volgden in 2016-2017 andere scholen. De basisprincipes van het project in De Toverberg werden overgenomen: laagdrempelig door op de scholen aanwezig te zijn, samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties, rechten actief toekennen waar mogelijk, kennis bij alle samenwerkende partners versterken. Basisschool De Toverberg, VIP-school, De Toren van Babel, VISO Gent, Basisschool Sint-Salvator werken ondertussen mee en kregen een zitdag op school. In het schooljaar 2016-2017 werden daardoor 105 gezinnen begeleid en 138 hulpvragen behandeld. Vooral vragen rond kinderbijslag en andere financiële hulp, medische vragen, woonvragen en het vinden van werk kwamen aan bod.

In het schooljaar 2017-2018 wordt een extra OCMW-medewerker voltijds aan het project toegewezen. Dat betekent nog meer ruimte om ook andere scholen bij het project te betrekken en zo meer gezinnen te bereiken. De bedoeling is met veertien basisscholen en acht secundaire scholen een samenwerking uit te bouwen. Bij deze uitbreiding worden ook scholen deeltijds onderwijs en scholen buitengewoon onderwijs betrokken.

De hulpverleners die meewerken aan 'Kinderen Eerst' zien vooral een efficiëntere dienstverlening ontstaan. Minder dubbel werk, minder hiaten in de hulpverlening en sneller kunnen inspelen op veranderende noden: het draagt allemaal bij tot een gerichtere hulpverlening. De scholen zien dan weer een ‘paddenstoeleffect’ ontstaan. Door met een gezin aan de slag te gaan, valt de drempel voor andere gezinnen weg. Maar het meest enthousiast is men over de samenwerking zelf. Met verschillende partners overleggen en informatie uitwisselen leidt tot snellere en duurzamere oplossingen.

‘Kinderen eerst' is een onderdeel van het armoedebeleidsplan van Gent. Deze legislatuur zet Gent immers sterk in op de bestrijding van armoede, met speciale aandacht voor kinderarmoede. En armoede bestrijd je best over de muurtjes van verschillende diensten heen. Daarom blijven we inzetten op afstemming tussen alle organisaties die werken met kinderen, hun ouders en hun gezin. Denk daarbij aan onderwijs, hulpverlening en vrije tijd.’

Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Armoedebestrijding

Informatie

Bevoegd

 • Medium square decruynaere

  Mevrouw Elke Decruynaere

  Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

 • Medium square resul

  De heer Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  De heer Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.