Project 'Burgerbudget': Gentenaars stemmen over 105 voorstellen

256740 stad gent burgerbudget stem visual facebook 1200x627 048d9f large 1503579303

Op 24 augustus 2017 besliste het Gentse college van burgemeester en schepenen, na advies van de Dialoogkamer, om 105 voorstellen voor het project ‘Burgerbudget’ ter stemming voor te leggen aan de Gentenaar. Van 29 september tot en met 14 oktober kunnen de inwoners van Gent voor hun drie favoriete projecten stemmen op www.burgerbudget.gent. In totaal is 1.350.000 euro voorzien.

Vele tientallen bewoners en organisaties werkten de afgelopen maanden hun ideeën uit om samen aan de stad te bouwen in het kader van het project Burgerbudget. Ze werden hierbij onder meer ondersteund door de Dialoogkamer, een groep experts onder voorzitterschap van Filip De Rynck (professor Bestuurskunde Universiteit Gent).

Stemmen van 29 september tot en met 14 oktober

105 projecten zullen nu worden voorgelegd aan de Gentenaars. Tijdens de stemperiode, van 29 september tot en met 14 oktober, kan elke Gentenaar vanaf 14 jaar stemmen op zijn of haar drie favoriete projectvoorstellen. De stemming gebeurt volledig online, maar in elk van de 25 wijken kunt u ook terecht op een centrale locatie waar iemand klaar staat om u te helpen als dat nodig is.

Het oordeel van de Gentenaars telt voor 70% mee in de eindbeslissing. De Dialoogkamer jureert voor 30%.

'Binnenkort zal u de stemcampagnes van de verschillende projectvoorstellen zeker en vast opmerken: de initiatiefnemers krijgen nu eerst een melding, nadien ontvangen ze communicatiemateriaal. Bij het project ‘Burgerbudget’ hoort immers ook 'een oefening in democratie': ‘Maak uw initiatief bekend bij zoveel mogelijk mensen en overtuig hen met goeie argumenten om er ook voor te stemmen.'

Daniël Termont, burgemeester

Het stadsbestuur roept de inwoners van Gent op om massaal te stemmen op www.burgerbudget.gent, want ook stemmen is meebouwen aan de stad.

Tussen 20.000 euro en 150.000 euro

In totaal is 1.350.000 euro beschikbaar binnen het Burgerbudget. Dat budget wordt verdeeld over de kernstad, de 19de eeuwse gordel en de 20ste eeuwse gordel, naar rato van het aantal inwoners.

De Kernstad is goed voor 20 projectvoorstellen (19% van het totaal), de 19de eeuwse gordel heeft 61 voorstellen (58%), de 20ste eeuwse gordel heeft er 24 (23%). Elk voorstel kan tussen 20.000 euro en 150.000 euro krijgen. Binnen elk van de drie zones wordt na de stemming een ranglijst opgesteld. Projecten krijgen de voorgestelde subsidie, beginnend bij de nummer 1, tot het budget binnen de zone op is.

256739 stad gent burgerbudget stem visual emailbanner 1084x231 644f98 large 1503579173

Informatie

Bevoegd

  • Medium square termont

    De heer Daniël Termont

    Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.