Nieuw schooljaar in Gent van start met heel wat nieuwigheden

257065 onderwijs%20gent 278bc0 large 1504012055

Verspreid over 200 Gentse scholen starten er op 1 september 2017 56.500 leerlingen in het lager en het secundair onderwijs. Ze ontmoeten er nieuwe leerkrachten, volgen les in een nieuw lokaal of spelen op een nieuwe speelplaats.

Meer kinderen in meer scholen

De voorbije vijf jaar steeg het aantal leerlingen in het gewoon basisonderwijs met 7.4% en het gewoon secundair onderwijs met 2.2%. Om elk kind een plaats te garanderen, ronden heel wat bouwwerken in verschillende Gentse wijken met noden af. Zo starten de leerlingen van de basisscholen BSGO Hazenakker, De Regenboog, Sint-Barbara en Sancta Maria in nieuwe lokalen. De volgende maanden volgen Hippo's Hof, De Zonnepoort, De Tovertuin en 't Groen Drieske.

'We mogen heel wat lintjes doorknippen bij de start van het schooljaar. Dit alleen al gaat over 838 nieuwe plaatsen. Kinderen die nu in containers zaten, kunnen die verlaten, en extra plaatsen worden ingevuld. Op die manier kunnen meer ouders in een school in de buurt terecht.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Nieuwe Groene en avontuurlijke speelplaatsen (GRAS)

Niet alleen de gebouwen veranderen, ook speelplaatsen worden, in samenwerking met de oudercomités, aangepakt. Betonnen vlaktes worden uitgebroken en groene en avontuurlijke omgevingen verschijnen. Zo zijn er veranderingen bezig in Hippo's Hof, 't Groen Drieske en De Loods. Bijna de helft van de basisscholen heeft al een GRAS.

Meer brugfiguren

De brugfiguren bestaan 20 jaar. Dat wordt samen met ouders en het onderwijsveld gevierd op 19 oktober 2017. Op die dag wordt ook hun documentaire voor de eerste keer in Vlaanderen vertoond.

Een brugfiguur legt de link tussen school en thuis. Scholen leren zo meer over de thuiscultuur en ouders leren de school beter kennen. Vanaf 1 september breidt het aantal brugfiguren in Gent uit. In de helft van de Gentse basisscholen en in acht secundaire scholen ontvangt een brugfiguur samen met het schoolteam de kinderen en ouders op de eerste schooldag.

Allen op de fiets

Op twee scholen staan al 50 fietsen te blinken en daar komen er nog eens 50 bij. Ze worden verspreid over verschillende wijken (Muide-Meulestede, Drongen en Dampoort) om zo meer kinderen de fiets op te krijgen, zowel tijdens de schooluren als erna. Door de school of door buurtorganisaties. Uitstappen naar het zwembad waren nog nooit zo leuk.

CLB in De Krook

Niet alleen in de school kunnen de leerlingen en ouders terecht met hun vragen over gezondheid, onderwijs en opvoeding. Ook bij het CLB kunnen ze antwoorden vinden. De drie Gentse CLB's slaan de handen in elkaar om hun diensten dichter bij de mensen te brengen. Vanaf 4 september is er een nieuw CLB-onthaal in De Krook. Ouders en jongeren kunnen er terecht voor gratis en anoniem advies.

Jubilea

Dit schooljaar viert het stedelijk onderwijs ook twee jubilea. De Freinetschool De Loods viert zijn 20-jarig bestaan en de Bollekensschool zijn 50-jarig bestaan.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.