Een nieuwe kop voor Meulestede

258047 msg16.500%20p 170821%20tekening%20kade%20(zwart wit) 9716a1 original 1505135334

Op de kop van Meulestede komt een privaat woonproject. Het gaat om een 50-tal wooneenheden met eengezinswoningen in de Albatrosstraat en appartementen aan de waterkant. De nieuwe woonontwikkeling brengt ook een versnelde heraanleg van de straten, het plein, de kade en nieuwe groenzones met zich mee. Dit alles kwam aan bod op een infovergadering voor de buurt op 11 september.

De kop van Meulestede is een unieke plek waar de stad stopt en de haven begint. Het braakliggend terrein naast de kerk is vroeger altijd bewoond geweest. Sinds de afbraak van de woningen in de jaren 70 wacht deze plek op een nieuwe invulling.

Het nieuwe project biedt de kans om woningen te realiseren en om de Meulestedekaai een kwalitatief groen elan te geven. De Stad Gent grijpt het project aan om van het Redersplein met de Sint-Antonius Abtkerk opnieuw een ontmoetingsplaats te maken en om de Albatrosstraat en de Meeuwstraat versneld her aan te leggen. In deze heraanleg zoekt de Stad samen met bewoners naar een maximale groene invulling.

Verschillende woontypes

'Gent heeft nood aan nieuwe woningen. Volgens de laatste prognoses komen er tegen 2030 zo een 9000 huishoudens bij. Het woonbeleid van de Stad wil hiervoor verschillende woontypes mogelijk maken. Daarbij is ook een kwaliteitsvolle inrichting van het publiek domein, met veel groen, steeds essentieel. Dit is ook zo in Meulestede.'

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

De woningen in het project Redersplein worden allemaal private woningen. Verderop in de wijk zijn de bouw van een Community Land Trust-project (een nieuwe vorm van betaalbaar wonen waarbij bewoners eigenaar worden van een huis zonder de grond), assistentieflats van het OCMW en sociale woningen in voorbereiding.

Het architectenbureau BULK architecten ontwerpt de woningen voor het Redersplein. Het bureau was al eerder betrokken bij het Masterplan Meulestede Noord dat in 2014 werd opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester. Het Masterplan was een denkoefening over waar en hoe verschillende woontypes in Meulestede kunnen gebouwd worden en wat dit betekent voor de inrichting van groenzones en straten. Sindsdien is dit plan sterk gewijzigd op basis van feedback van de buurt en stadsdiensten.

De eengezinswoningen komen in de Albatrosstraat tegenover de bestaande woningen. De woningen zullen minstens drie slaapkamers hebben. De appartementen, in het andere deel van het nieuwe bouwblok, krijgen zicht op het water en de kaai. Er komen één-, twee- en drieslaapkamerappartementen. In het binnengebied komen een gemeenschappelijke groene tuin en ruimte voor fietsenstallingen. De auto’s van de nieuwe bewoners kunnen terecht in een ondergrondse parking.

258048 msg16.500%20p 170830%20tekening%20straatbeeld%206 c7f0c4 original 1505135376

Schets van de nieuw aangelegde Albatrosstraat, ontwerp (c) BULK architecten

(beeld boven: zicht op de kade en het woonproject, ontwerp (c) BULK architecten)

Twee stadsontwikkelingsprojecten maken sprongen voorwaarts

Het woonproject komt nu in een stroomversnelling terecht door een grondruil. In de Brugse Poort wachtten de voormalige Bowling ‘De Meibloem’ en de aanpalende voormalige meubelfabriek ‘Pauver-Vandenberghe’, eigendom van Adelaar Properties, op een nieuwe bestemming. Plannen om hier een woonontwikkeling te realiseren, konden niet verwezenlijkt worden.

Ontwikkelaar Adelaar Properties en sogent werken aan een ruilovereenkomst.

Sogent wordt hierdoor eigenaar van de ‘Meibloemsite’ in de Brugse Poort. Hier kan het stadsontwikkelingsbedrijf een site met buurtgerichte functies en openbaar groen ontwikkelen, in een zeer dichtbebouwde buurt. In ruil kan Adelaar Properties de woonontwikkeling aan het Redersplein realiseren. Op die manier krijgen twee stadsontwikkelingsprojecten nieuwe, versnelde perspectieven op herbestemming.

Maandag 11 september 2017 was er een infovergadering voor de buurt. BULK architecten en sogent lichtten de plannen toe. Bewoners kunnen in het verdere traject mee nadenken over de heraanleg van de straten en pleinen en de inrichting van groenzones en de kaai. De heraanleg van het openbaar domein vormt een onderdeel van het stadsvernieuwingsproject 'Muide Meulestede Morgen'.

Informatie

  • bouwproject: Communicatieverantwoordelijke Barbara Dubaere, stadsontwikkelingsbedrijf sogent, tel. 09 269 69 75, e-mail barbara.dubaere@sogent.be
  • Muide Meulestede Morgen: Projectcommunicator Wannes Haghebaert, dienst Stedelijke Vernieuwing, tel. 09 266 82 33, wannes.haghebaert@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square sven taeldeman

    De heer Sven Taeldeman

    Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.taeldeman@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.