217763 standaard%20persuitnodiging 03de8a large 1468482685

U bent uitgenodigd voor het perssalon van vrijdag 24 november 2017 om 11 uur in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Opgelet: wegens werkzaamheden in het Oostenrijks salon is het perssalon voor onbepaalde tijd verplaatst naar de Laurent Merchierszaal.

Toelichtingen

 • Er zijn geen toelichtingen, het wordt een louter interactief perssalon

Aanwezig

 • De heer Daniel Termont, burgemeester
 • De heer Mathias De Clercq, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen
 • Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
 • De heer Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
 • De heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie
 • De heer Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport
 • Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Niet aanwezig

 • Mevrouw Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging
 • Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid (wel telefonisch beschikbaar)
 • Mevrouw Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
 • De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen (wel telefonisch beschikbaar)
 • De heer Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen (wel telefonisch beschikbaar)

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Thomas Lecompte

Directeur Dienst Communicatie

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.