236870 perssalon ff28f5 large 1487235479

Op het wekelijkse perssalon van vrijdag 1 december 2017 werden de volgende persberichten toegelicht door de burgemeester en schepenen.

Gents ‘Actieplan Kraken’ is klaar

Het Gentse college van burgemeester en schepenen heeft op vrijdag 1 december 2017 haar ontwerp van ‘Actieplan Kraken’ afgewerkt. Het is gebaseerd op de ‘Kraakwet’ die op 18 oktober door de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd goedgekeurd en op 16 november in voege ging. Het plan heeft drie pijlers. De bescherming van de woonst van elke Gentenaar staat centraal. Kraken is immers niet het juiste antwoord op een woonnood. Ook het opvang- en hulpverleningsaanbod en het strenger aanpakken van leegstand maken deel uit van het plan. In totaal omvat het plan elf acties. Het Actieplan Kraken zal, zoals eerder reeds aangekondigd, met de gemeenteraadsleden worden besproken tijdens een themacommissie op 6 december.

Woonevent voor kopers, (ver)bouwers en verhuurders in het ICC op 2 december 2017

Voor het eerst brengt de Stad Gent meer dan 30 infostanden van de Stad en haar woonpartners samen op een Woonevent voor kopers, (ver)bouwers en verhuurders op zaterdagnamiddag 2 december 2017 in het ICC. Met een waaier aan beursstanden en een ruim aanbod aan lezingen, wil de Stad zoveel mogelijk mensen aanspreken en hen een antwoord bieden op hun vragen.

Museumnacht 2017 in Gent

Voor de elfde keer zetten de negen Gentse musea op ‘Museumnacht’ hun deuren gratis open voor al wie wil. Ga op donderdag 7 december 2017 van 18 tot 1 uur opnieuw naar de beste collecties, expo’s en bijzondere activiteiten die de Gentse musea te bieden hebben. Afsluiten kan op de afterparty in de Charlatan. Hou zeker de Facebookpagina van Museumnacht in de gaten voor meer info.

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering van tien miljoen euro. Tegelijkertijd blijven structurele maatregelen nodig op Vlaams niveau.

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.