NUCLEO en Smoke & Dust verkozen tot nieuwe artistieke uitbaters Caermersklooster

279471 caermersklooster 28ebd6 large 1525685148

Begin 2018 deed de Stad Gent een open oproep naar partners om het Caermersklooster in het Patershol om te vormen tot een nieuwe ontwikkelings- en presentatieplek voor beeldende kunsten. NUCLEO, de organisatie achter verschillende kunstenaarsateliers in Gent, en het artistieke collectief Smoke & Dust werden met hun sterke kandidatuur door de jury gekozen als nieuwe uitbaters.

Een nieuwe artistieke invulling voor het Caermersklooster

Het Caermersklooster stond tot voor kort bekend als de tentoonstellingsplek van de Provincie Oost-Vlaanderen, maar werd op 1 januari 2018 eigendom van de Stad Gent. De Stad besloot het indrukwekkende historische pand in het Patershol in de toekomst te laten uitgroeien tot een nieuw platform voor beeldende kunst. Zo kan het een brug slaan tussen de permanent vernieuwende groep artistieke talenten in Gent enerzijds en de grote cultuurhuizen, internationale galeries, musea, kunstpers en het ruime publiek anderzijds.

Via een open oproep werden geïnteresseerde kandidaten uitgenodigd een voorstel in te dienen voor het artistieke beheer van het klooster voor een periode van vier jaar. De kandidaten moesten reeds een aantal geslaagde artistieke projecten kunnen voorleggen en hun artistieke invulling van het Caermersklooster stoelen op aandacht voor onderzoek, ontwikkeling en verrijking van de artistieke praktijk, in wisselwerking met de imposante architectuur van het gebouw.

NUCLEO en Smoke & Dust

Acht organisaties, waaronder een aantal samenwerkingen tussen bestaande initiatieven, dienden hun kandidatuur in. De dossiers werden beoordeeld op de kwaliteit van het artistieke concept, de communicatie en de publiekswerking, het in ere houden van het Caermersklooster als cultuurtoeristisch monument en de technische en zakelijke bekwaamheid.

De samenwerking tussen NUCLEO en Smoke & Dust kwam als beste voorstel uit de jurering. NUCLEO staat bekend als de organisatie achter kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers voor kunstenaars uit verschillende disciplines in Gent. Ze beheren onder andere ateliers aan de Lindelei, in de oude Veeartsenijschool en in de Leopoldskazerne. Smoke & Dust is een artistiek collectief, bekend van initiatieven als 019, dat afgelopen zomer nog als Museum of Moving Practice resideerde in het Gentse Design Museum.

'Nucleo en Smoke & Dust dienden samen een concept in voor het Caermersklooster met grote focus op talentontwikkeling en presentatiekansen, waarbij ze vertrokken vanuit de noden van de Gentse beeldende kunstensector. Het Caermersklooster zal onder hun beheer maximaal worden ingebed in de lokale Gentse context. Daarnaast zal ze ook internationale kunstenaars aantrekken en samenwerkingen opzetten met internationale organisaties.'

Annelies Storms, schepen van Cultuur

NUCLEO en Smoke & Dust plannen concreet drie grote tentoonstellingen en vijf residenties per jaar. Jaarlijks zullen bovendien projecten worden opgezet met Gentse, internationale en Vlaamse partners, naast gelegenheidssamenwerkingen op basis van externe vragen vanuit de kunstensector. Daarnaast zal er structureel worden samengewerkt met verschillende educatieve organisaties, zoals das Kunst, Art Cinema OFFoff en de postgraduaatopleiding Curatorial Studies van de School of Arts Gent. Zowel NUCLEO als Smoke & Dust kunnen voor de uitwerking van hun concept steunen op een uitgebreid netwerk partners en expertise die zij in hun eigen werkingen reeds uitgebouwd hebben.

De overeenkomst met NUCLEO en Smoke & Dust voor het artistieke beheer van het Caermersklooster zal van start van vanaf 1 juni 2018.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square martine12

    Martine De Regge

    Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

  • Medium square storms

    Annelies Storms

    Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.