Stad Gent sluit barbecuezones door aanhoudende droogte en vraagt om spaarzaam te zijn met water

284278 barbecuezone d0545a original 1530611197

Volgens de laatste weersvoorspellingen van het KMI houden de hoge temperaturen in Vlaanderen nog even aan. Door de aanhoudende droogte is er een verhoogde kans op brandgevaar, daarom sluit de Stad Gent tijdelijk alle openbare barbecuezones. Burgers worden bovendien opgeroepen om ook thuis extra alert en voorzichtig te zijn tijdens het barbecueën, om geen (kamp)vuren aan te steken en om spaarzaam te zijn met water.

Het Agentschap Natuur en Bos roept in alle Vlaamse natuurgebieden op tot verhoogde waakzaamheid en raadt aan om geen vuur te maken in de natuur. Daarom zijn vanaf 3 juli 2018 ook enkele maatregelen van kracht op Gents grondgebied.

Barbecuezones gesloten

Het stadsbestuur sluit alle barbecuezones, zowel de zones waar je je eigen barbecuestel kan meenemen als de zones met een vaste barbecue:

 • Het Bijgaardepark (Sint Amandsberg)
 • Het Arbedpark (Gentbrugge)
 • Het Keizerpark (Ledeberg)
 • Op het grasveld bij het Domein Claeys-Bouüaert, naast de brug van de Brugsesteenweg (Mariakerke)
 • Aan de visvijver in de Drieselstraat (Oostakker)
 • Het Maaltebruggepark, voorbij ‘Chalet de Maalte’ (Gent)
 • Het Groenevalleipark op het centrale grasplein naast de grote picknicktafel (Gent)
 • Het Zonder-Naampark (Gent)
 • De wijk Nieuw Gent (Gent), voor het woonblok Aurora (Kikvorsstraat, 3e straat links)
 • De Watersportbaan - Zuiderlaan ter hoogte van het Huis van de Sport (Gent)

Steek geen (kamp)vuur aan en wees voorzichtig met barbecueën

Open (kamp)vuren in de Gentse parken zijn verboden bij politiereglement. Daarnaast wordt gevraagd om bijzonder voorzichtig te zijn, zowel in de Gentse parken als op privaat domein, met (het achterlaten van) sigarettenpeuken en glazen flessen of glasscherven. De Stad Gent vraagt jeugdverenigingen die op kamp zijn op Gents grondgebied en inwoners ook om op privaat domein geen (kamp)vuren aan te steken.

Voor het barbecueën op privaat domein is het alvast raadzaam om enkele tips van Brandweerzone Centrum te onthouden:

 • Barbecue op een geschikte plaats
 • Neem je tijd en gebruik de correcte aanmaakmiddelen
 • Controleer de datum van de gasslang en –fles bij elektrische barbecuetoestellen
 • Hou water uit de buurt van een elektrisch barbecue
 • Draag niet-ontvlambare kledij en neem preventieve voorzorgen

Hittemaatregelen - Waarschuwingsfase ozon- en hitteplan

Op basis van de weersvoorspellingen van het KMI heeft de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) de waarschuwingsfase van het federaal ozon- en hitteplan geactiveerd. Ook in Gent wordt daarom de waarschuwingsfase geactiveerd. Het plan werd opgesteld in samenwerking met verschillende stadsdiensten (Dienst Welzijn en Gelijke Kansen (Team Gezondheid en Gezin en Team Sociale Regie) en Dienst Lokale Preventie en Veiligheid) en het OCMW (Departement Ouderenzorg en Sociale Dienstverlening). In het plan wordt beschreven welke maatregelen er stadsbreed genomen kunnen worden tijdens de sensibiliserings-, waarschuwings- of alarmeringsfase.

Momenteel is de waarschuwingsfase van kracht en wordt de nadruk gelegd op het detecteren, sensibiliseren, waarschuwen en helpen van risicopersonen. De Stad Gent vraagt daarom aan de inwoners om extra aandacht te besteden aan (sociaal geïsoleerde) ouderen, kinderen, (chronisch) zieken en alleenstaanden, en hen te helpen indien nodig gezien hun risico op ernstige gezondheidseffecten door de warmte.

Alarmdrempel ozonconcentratie mogelijk overschreden

Door de opstapeling van de luchtvervuiling de voorbije dagen en het aanhoudende zonnige en warme weer worden op dinsdag 3 juli en woensdag 4 juli 2018 hoge ozonconcentraties verwacht. Er is toenemende kans op (lokale) overschrijdingen van de Europese informatiedrempel.

Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kan ozon volgende gezondheidseffecten veroorzaken: incidentele oogirritatie en irritatie van de bovenste luchtwegen, incidentele luchtwegensymptomen als hoest bij gevoelige personen, toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD. (chronisch obstructief longlijden)

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enzovoort), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

Tips: wat te doen bij warm weer?

 • Pas uw voeding aan: Eet voedsel dat veel water bevat (groenten, fruit, koude soepen, ...). Kinderen drogen sneller uit dan volwassenen. Laat ze dus meer drinken. Blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie de helft lager is dan buiten. Vermijd alcohol en gesuikerde dranken.
 • Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken overdag dicht en verlucht ’s nachts wanneer de temperatuur gedaald is.
 • Blijf in de schaduw en zoek koele plaatsen op. Verricht zware inspanningen bij voorkeur ’s morgensvroeg of ’s avonds na 20 uur.
 • Bescherm kinderen tegen de zon (hoedje, T-shirt, zonnecrème). Laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaand voertuig.
 • Draag lichte kledij (met een lichte kleur) om de verdamping op de huid te vertragen.

Klachten bij grote hitte

 • hittekrampen: normale lichaamstemperatuur, spierkrampen bij fysieke inspanning
 • verhoogde lichaamstemperatuur (<40°C)
 • uitputting, zweten, zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, braakneiging, flauwte, beven
 • hitteslag: het lichaam is niet langer in staat om de temperatuur te controleren (>40°C). De huid is droog. Het slachtoffer is verward. Zonder medische hulp kan de toestand evolueren naar coma.

Wat te doen indien u zich niet goed voelt?

 • Raadpleeg uw huisarts of arts van wacht.
 • Bij verwardheid en abnormale hoge lichaamstemperatuur: bel onmiddellijk 100 of 112.
 • In afwachting van medische hulp: Leg persoon te rusten in een koele, schaduwrijke plaats. Laat de persoon water drinken en bevochtig zijn kledij. Zorg voor frisse lucht.

 

Droogtemaatregelen - Waakzaamheidsfase geel: ga spaarzaam om met water

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft in overleg met FARYS beslist om waakzaamheidsfase (code geel) in te stellen. De aanhoudende droogte en warmte leidt immers tot een verhoogd leidingwatergebruik. Om bevoorradingsproblemen te voorkomen vraagt de Stad Gent de burger om spaarzaam om te springen met leidingwater. Op dit moment zijn extra maatregelen nog niet aan de orde, maar om dat te vermijden, is het van groot belang om nu reeds rationeel en bedacht om te gaan met water.

Hou u daarom aan deze regels:

 • Verspil geen water.
 • Gebruik ook zo weinig mogelijk leidingwater in de tuin en zeker niet om het gazon te besproeien. 
 • Gebruik bij voorkeur de gieter in plaats van de tuinslang.
 • Neem een verfrissende douche in plaats van een bad.
 • Sla het wassen van de auto of het schoonmaken van het terras eens over of doe dit met regenwater als je nog een voorraad hebt.
 • Stel je grote waterverbruiken uit (bv. bijvullen van zwembaden of regenwaterputten, enzovoort)

 

Informatie

 • Hildegard Dierens, ambtenaar nood- en interventieplanning, Dienst Lokale Preventie en Veiligheid, tel. 09 268 88 65, e-mail hildegard.dierens@stad.gent

Bevoegd

 • Medium square termont

  Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

 • Medium square resul

  Resul Tapmaz

  Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

 • Medium square heyse

  Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

 • Medium square de heer rudy coddens ocmw voorzitter en schepen van seniorenbeleid werk  armoedebestrijding en openbaar groen

  Rudy Coddens

  OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.