Reactie Stad Gent op rechterlijke uitspraak Zwembad Van Eyck

Op donderdag 5 juli 2018 besliste de rechter in de Rechtbank van eerste aanleg, Oost-Vlaanderen, afdeling Gent dat het reglement voor inwendige orde van de stedelijke zwembaden dient aangepast te worden. De uitspraak kwam er nadat een vrouw uit Antwerpen op 26 september 2017 de Stad Gent en Farys dagvaardde.

De rechter vraagt dat vanaf de betekening van het vonnis:

  • Zwembad Van Eyck toegankelijk wordt voor zwemmers met lichaamsbedekkende zwempakken.
  • Een aanpassing van het reglement van inwendige orde wordt doorgevoerd binnen de komende 6 maanden, die een principiële uitzondering toelaat voor personen die tijdens het zwemmen omwille van hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing daartoe geëigende lichaamsbedekkende zwemkledij dragen.

Wat wel en niet is toegelaten als zwemkledij wordt bepaald door het reglement van inwendige orde van de stedelijke zwembaden. Dit reglement werd opgemaakt vanuit hygiënische of veiligheidsredenen en op basis van de reële vragen van de zwembadbezoekers. Intussen zijn de inzichten omtrent hygiëne en veiligheid gewijzigd, met onder andere een recent advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Er waren reeds eerder vragen van zwembadbezoekers tot wijziging van het reglement: aangepaste zwembadkledij voor transgenders, het toestaan van de boerkini, en aangepaste zwembadkledij voor personen met brandwonden.

In het licht van het vonnis en rekening houdend met deze vragen, besluit het college van burgemeester en schepenen om lichaamsbedekkende zwemkledij voor iedereen toe te laten in alle zwembaden, zolang deze bestaat uit badstof en voldoende aansluitend is.

Tot slot heeft het college besloten om beroep aan te tekenen tegen het vonnis. Het stadsbestuur oordeelt dat het vonnis te beperkend is, omdat het verwijst naar religie en levensbeschouwing als enige uitzondering. De Stad Gent wil zoveel mogelijk mensen aan het bewegen en sporten krijgen. Veiligheid en hygiëne zijn vanaf nu de enige leidraad bij de beoordeling van wat wel en niet wordt toegestaan in de stedelijke zwembaden.

Tegen zaterdag 1 september 2018 worden de huidige richtlijnen in alle Gentse zwembaden aangepast.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square resul

    Resul Tapmaz

    Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail: schepen.tapmaz@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.