236870 perssalon ff28f5 large 1487235479

Op het perssalon van vrijdag 28 september 2018 kwamen volgende persberichten aan bod:

93 vaststellingen van sluikstort tijdens 'handhavingsweek 2018' in Gent

Tijdens de 'handhavingsweek 2018' in Gent (van 17 tot met 23 september) voerden afvalintercommunale IVAGO, de Politie Gent, de Gemeenschapswacht en Dienst Toezicht extra controles uit op sluikstorten en zwerfvuil. In totaal zijn er 93 vaststellingen gedaan, dat is vier keer meer dan in een 'gewone' week. De extra inzet heeft dus vruchten afgeworpen.

Stad Gent zoekt coördinator en maakbedrijf voor tijdelijke invulling op de Meulestedekaai

De Stad Gent en sogent zoeken een coördinator voor een tijdelijke invulling op het bedrijventerrein in de Meulestedekaai. De projectpartners kochten het terrein naar aanleiding van de verhuis van de werkplaats Ateljee naar de voormalige UCO-site. De site in de Meulestedekaai krijgt een nieuwe toekomst als zone voor innovatief wonen en buurtfuncties. In afwachting daarvan komt er een tijdelijke invulling met een economische insteek en een meerwaarde voor de buurt.

Hoe geeft men een volmacht voor de verkiezingen?

Deze week zijn de oproepingsbrieven in alle Gentse bussen gevallen. Wie op zondag 14 oktober 2018 niet kan gaan stemmen door ziekte, werk of omdat hij/zij in het buitenland zit, kan iemand een volmacht geven om in zijn of haar plaats te stemmen.

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.