217763 standaard%20persuitnodiging 03de8a large 1468482685

Beste lezer

U bent uitgenodigd voor het perssalon van vrijdag 5 oktober om 11 uur in het Oostenrijks salon in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Toelichtingen

Aanwezig

  • Mathias De Clercq, schepen van Haven, Economie en Ondernemen
  • Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
  • Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Niet aanwezig

  • Daniel Termont, burgemeester
  • Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging
  • Christophe Peeters, schepen van Financiën, Feesten, Middenstand en Innovatie
  • Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport
  • Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid
  • Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
  • Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.