217763 standaard%20persuitnodiging 03de8a large 1468482685

Beste lezer

U bent uitgenodigd voor het perssalon van vrijdag 25 januari 2019 om 11 uur in de Gemeenteraadszaal in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Toelichtingen

Aanwezig

  • Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
  • Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme
  • Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Niet aanwezig

  • Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen
  • Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.