291704 pu eac650 large 1538654275

Sleuteloverhandiging aan vzw de Meubelfabriek op vrijdag 1 maart 2019 om 18 uur

Beste lezer

Op vrijdag 1 maart 2019 krijgt vzw De Meubelfabriek, een koepel van 20 organisaties, de sleutel van de terreinen van de voormalige bowling ‘De Meibloem’ en de voormalige meubelfabriek ‘Pauvers-Vandenberghe in de Brugse Poort. De organisaties zullen er 3 jaar een tijdelijke invulling inrichten.

Graag nodigen wij u uit op de sleuteloverhandiging. Afspraak op vrijdag 1 maart 2019 om 18 uur in Meibloemstraat 18, 9000 Gent, in aanwezigheid van Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning en Astrid De Bruycker, Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen. De tijdelijke invullers vertellen u ook graag meer over hun activiteiten.

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.