217763 standaard%20persuitnodiging 03de8a large 1468482685

Beste lezer

U bent uitgenodigd voor het perssalon van vrijdag 1 maart 2019 om 11 uur in de Gemeenteraadszaal in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Toelichtingen

Aanwezig

  • Mathias De Clercq, burgemeester
  • Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
  • Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd
  • Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen
  • Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand
  • Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Niet aanwezig

  • Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven
  • Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning
  • Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen
  • Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.