309371 275999 20160623 av standaard%20persuitnodiging a2362b large 1521792509 425169 large 1555328405

Engagementsverklaring voor participatieve opmaak van beleidsnota's op vrijdag 3 mei 2019 om 9.30 uur

Beste lezer

Het college startte een nieuwe bestuursperiode van zes jaar. Op basis van het bestuursakkoord komen er nieuwe beleidsnota’s om Gent beter, wijzer en warmer te maken. Met een engagementsverklaring zet het nieuwe stadsbestuur de bakens uit voor een participatieve opmaak van die beleidsnota’s.

Graag nodigen we je uit voor een toelichting over de engagementsverklaring, op vrijdag 3 mei 2019 om 9.30 uur in het Belfort Stadscafé, Emile Braunplein 40, 9000 Gent. De toelichting wordt verzorgd door burgemeester Mathias Declercq, schepen Astrid De Bruycker, schepen Mieke Van Hecke en schepen Bram Van Braeckevelt.

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.