217763 standaard%20persuitnodiging 03de8a large 1468482685

Beste lezer

Graag nodigen we je uit voor het perssalon van vrijdag 7 juni 2019 om 11 uur in de gemeenteraadszaal in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Toelichtingen

Aanwezig

  • Mathias De Clercq, burgemeester

Niet aanwezig

  • Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven
  • Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning
  • Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen
  • Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme
  • Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Geen informatie

  • Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd
  • Mieke Van Hecke, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand
  • Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.