284007 275999 20160623 av standaard%20persuitnodiging a2362b original 1521792509 b1c1df large 1530190779

Hernieuwing charter 'regionale samenwerking rond Gent' op dinsdag 18 juni 2019 om 12.45 uur

Beste lezer

100.000 meer inwoners in de Gentse regio tegen 2050? Dat is de prognose van het Federaal Planbureau. De uitdagingen waar de Stad dan voor komt te staan: hoe geven we iedereen een plek om te wonen, te werken, zich te verplaatsen, te ondernemen, …? 22 gemeenten werken samen met de Stad Gent, Veneco, Terneuzen en de Provincie Oost-Vlaanderen aan een ambitieus toekomstperspectief en een streekagenda voor de regio.

Het startschot van deze samenwerking werd gegeven in 2017, met de symbolische ondertekening van een charter. 2 jaar later, op dinsdag 18 juni 2019, volgt er een stand van zaken en wordt het regiocharter hernieuwd in aanwezigheid van enkele nieuwe burgemeesters, schepenen en leden van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

Graag nodigen we je uit op dinsdag 18 juni 2019 om 12.45 uur voor het fotomoment waarbij het regiocharter hernieuwd wordt, in het Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, in aanwezigheid van burgemeester Mathias De Clercq.

Om praktische redenen willen we je vragen ons een seintje te geven als je aanwezig zal zijn. Dit kan via wendy.vanlaere@veneco.be

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.