275999 20160623 av standaard%20persuitnodiging a2362b large 1521792509

Lancering pilootproject 'Bewaking op de werkvloer' op maandag 21 oktober 2019 om 13 uur

Beste lezer

Graag nodigen we je uit op de officiële ondertekening van de engagementsverklaring ‘Bewaking op de werkvloer’ door werkgevers, scholen en de Stad. Dit ondertekenmoment vindt plaats op maandag 21 oktober 2019 om 13 uur in de Trouwkapel van het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Via het pilootproject ‘Bewaking op de werkvloer’ zullen 80 Gentse leerlingen van het 7de beroepsjaar uit de richting ‘Veiligheidsberoepen’ dit schooljaar voor het eerst kennismaken met de dagelijkse beroepsrealiteit van een bewakingsagent. Het project kadert in het Interreg-project Skills Navigator en wordt ondersteund door Onderwijscentrum Gent. Het project streeft naar een sterke wisselwerking tussen onderwijs en de private beveiligingssector. Het belang van dit project is groot, want stages binnen de opleiding ‘Veiligheidsberoepen’ zijn tot nu toe juridisch niet mogelijk.

Programma

  • 13 uur: verwelkoming door Maaike Merens (Onderwijscentrum Gent)
  • 13.05 tot 13.20 uur: toelichtingen door Klaas Ballegeer (Dienst Werk), Eva Verstraete (Onderwijscentrum Gent), Elke Decruynaere (schepen van Onderwijs) en Bram Van Braeckevelt (schepen van Werk)
  • 13.20 tot 13.40 uur: ondertekening door alle partijen en bedanking
  • 13.40 uur: receptie, mogelijkheid voor pers om vragen te stellen aan leerlingen en partners

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact
Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.