284007 275999 20160623 av standaard%20persuitnodiging a2362b original 1521792509 b1c1df large 1530190779

Plechtig ondertekenmoment met deelnemers 'Gent knapt op', op dinsdag 5 november 2019 om 19 uur

Beste lezer

Graag nodigen we je uit voor het eerste plechtige ondertekenmoment met de deelnemers van het project 'Gent knapt op', op dinsdag 5 november 2019 om 19 uur in de Pacificatiezaal van het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

24 deelnemers tekenen een overeenkomst die de start van de renovatiewerken aan hun woning inluidt. Daarbij krijgen ze een kleine attentie: 3 rookmelders met ingebouwde batterij die 10 jaar meegaat. Op die manier kunnen ze een goede en veilige start maken van zodra hun woning is gerenoveerd.

'Gent knapt op', is een project om 100 kwetsbare gezinnen intensief te begeleiden in de renovatie van hun woning. Ze krijgen begeleiding op technisch, sociaal en administratief vlak. De Stad Gent ontvangt hiervoor een Europese projectsubsidie van UIA, om onder andere een rollend fonds op te richten. Bij de recente budgetbesprekingen is beslist om het project vanaf 2021 structureel in te bedden in het beleid van de Stad Gent.

Het project ging in eerste instantie op zoek naar noodeigenaars, mensen met een slechte woning die geen middelen hebben om hier iets aan te verhelpen.

Vanaf 4 november 2019 start de werving van drie nieuwe doelgroepen. Gent knapt op gaat op zoek naar senioren (55-plussers) die in hun eigen woning wonen én die een nood hebben aan levensloopbestendige maatregelen. Daarnaast wordt er ook gezocht naar mede-eigenaars die tegen een gemeenschappelijke kost aankijken die ze niet of moeilijk kunnen dragen en ook verhuurders die één woning verhuren die in slechte staat is en voor wie het niet evident is om de renovatiekost daarvoor te dragen.

Programma

  • 19 uur: Verwelkoming door Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Tine Heyse, schepen van Wonen
  • 19.15 uur: Bart (vzw Sivi), Margo (Domus Mundi) en Marlies (deelnemer) aan het woord over de ervaring met 'Gent knapt op' tot nu toe
  • 19.30 uur: Ondertekening en receptie

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.