Stad Gent - College van burgemeester en schepenen 153 MB

Mathias De Clercq, burgemeester
 • jpg
 • 1.73 MB
Mathias De Clercq, burgemeester
Filip Watteeuw, eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
 • JPG
 • 20.8 MB
Filip Watteeuw, eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven
 • JPG
 • 22.2 MB
Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven
Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd
 • JPG
 • 20.5 MB
Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd
Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen
 • JPG
 • 12.9 MB
Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen
Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning
 • JPG
 • 16.6 MB
Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning
Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen
 • JPG
 • 21.7 MB
Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen
Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand
 • jpg
 • 3.45 MB
Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand
Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten
 • jpg
 • 7.74 MB
Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten
Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën
 • JPG
 • 12.4 MB
Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën
Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Facilitair Management en Internationale Solidariteit
 • JPG
 • 13.3 MB
Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Facilitair Management en Internationale Solidariteit

Receive Stad Gent news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually