Stad Gent - College van burgemeester en schepenen 10.8 MB

Mathias De Clercq, burgemeester
 • jpg
 • 922 KB
Mathias De Clercq, burgemeester
Filip Watteeuw, eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
 • jpg
 • 1.04 MB
Filip Watteeuw, eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven
 • jpg
 • 695 KB
Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven
Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen
 • jpg
 • 1.29 MB
Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen
Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning
 • jpg
 • 1.21 MB
Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning
Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen
 • jpg
 • 981 KB
Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen
Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand
 • jpg
 • 1.08 MB
Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand
Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten
 • jpg
 • 785 KB
Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten
Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit
 • jpg
 • 834 KB
Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit
Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën
 • jpg
 • 1010 KB
Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën
Evita Willaert, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk
 • jpg
 • 1.03 MB
Evita Willaert, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk

Receive Stad Gent news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually