Stad Gent - Logo's

Het is de gebruiker niet toegestaan het beeldmateriaal te gebruiken op een wijze die de Stad Gent schade zou kunnen berokkenen. De gebruiker verkrijgt bij hergebruik van het beeldmateriaal een vrij en kosteloos gebruiksrecht, mits bronvermelding. Hergebruik is slechts toegestaan voor niet-commercieel gebruik. De Stad Gent is geenszins aansprakelijk voor het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker. De gebruiker vrijwaart de Stad Gent voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van het beeldmateriaal door de gebruiker.