Stad Gent - College van burgemeester en schepenen 11 Mo

Mathias De Clercq, burgemeester
 • jpg
 • 920 ko
Mathias De Clercq, burgemeester
Filip Watteeuw, eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
 • jpg
 • 1 Mo
Filip Watteeuw, eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven
 • jpg
 • 690 ko
Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven
Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen
 • jpg
 • 1,3 Mo
Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen
Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning
 • jpg
 • 1,2 Mo
Sami Souguir, schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning
Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen
 • jpg
 • 980 ko
Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Wonen
Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand
 • jpg
 • 1,1 Mo
Isabelle Heyndrickx, schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand
Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten
 • jpg
 • 780 ko
Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten
Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit
 • jpg
 • 830 ko
Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit
Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën
 • jpg
 • 1000 ko
Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën
Evita Willaert, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk
 • jpg
 • 1 Mo
Evita Willaert, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk

Receive Stad Gent news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually