Aan de picknick tafel! De rol van kinderopvang als sociaal verbinder

212452 rika%20 %20aan%20de%20picknicktagel%20(1) 432744 large 1465199548

Kinderdagverblijf De Petteflat nodigt buurtbewoners van de sociale hoogbouw uit op donderdag 2 juni 2016 van 15.30 tot 17.30 uur aan de Watersportbaan voor een afsluitende picknick in het kader van het project: ‘Aan de picknick tafel! De rol van kinderopvang als sociaal verbinder’. De Dienst Kinderopvang van de Stad Gent zet zo in op de ‘sociale functie’ van de kinderopvang. Het is een leuke kennismaking met kinderopvang en buurtbewoners.

 

Op donderdag 2 juni 2016 organiseert Kinderdagverblijf De Petteflat een laatste picknick te midden van de sociale hoogbouw aan de Watersportbaan, aan het appartementsgebouw Borluut. Deze picknick is de afsluitende picknick van het project  ‘Aan de picknick tafel! De rol van kinderopvang als sociaal verbinder’. Het project startte in januari 2016 en kwam tot stand door de steun van de Koning Boudewijnstichting en het Ikea-fonds in samenwerking met Kinderdagverblijf De Petteflat en de Arteveldehogeschool.

 

Via het project mobiliseert het kinderdagverblijf De Petteflat kinderen, hun ouders, hun begeleiders, buurtbewoners en buurtorganisaties om te picknicken. Tijdens de picknickmomenten bevordert het kinderdagverblijf de toeleiding voor alle kinderen naar kinderopvang en de positieve beeldvorming over kinderopvang. Daarnaast promoot het eveneens de pedagogische meerwaarde van kinderopvang in de diverse en multiculturele buurt.

 

Al jaren investeert de Stad Gent in de ‘sociale functie’ van de kinderopvang. Voor de ontwikkeling van good-practice inzake toeleiding en drempelverlaging voor diverse kansengroepen uit onze samenleving, werken al verschillende jaren Gentse kinderdagverblijven collegiaal samen in een werkgroep ‘buurtgerichte kinderopvang en sociale functie’.

Ook Kind en Gezin hecht heel wat belang aan de toegankelijkheid van kinderopvang voor de kansengroepen. Divers onderzoek wees immers uit dat de kinderopvang lange tijd hoofdzakelijk werd gebruikt door de modale tweeverdieners en kinderen uit kansengroepen ondervertegenwoordigd waren in de kinderopvang. Anderzijds wees onderzoek uit dat een ‘kwaliteitsvolle kinderopvang’ net aan deze kinderen extra kansen biedt.

 

Hoewel de primaire toegankelijkheid (de eerste toegang tot een opvangvoorziening) en de secundaire toegankelijkheid (de blijvende afstemming van opvangvoorziening en gezin)  voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen de nodige aandacht krijgt in het nieuw decreet in de kinderopvang, blijft het een belangrijke uitdaging om die toegankelijkheid te garanderen binnen een financieel rendabele voorziening in een buurt waar sociale woonwijken zijn gesitueerd.

 

Het Kinderdagverblijf De Petteflat heeft inclusief werken en toegankelijkheid steeds als een prioriteit vooropgesteld. Daardoor zijn gezinnen uit omgevende sociale woonblokken aan de Watersportbaan voor 50% vertegenwoordigd in De Petteflat. Het bouwt zijn engagement verder uit en leidt niet bereikte doelgroepen (generatiearmen) ook toe tot kinderopvang. De Petteflat gelooft hierbij in het belang van ‘outreachend’ werken. Binnen dit initiatief wil het kinderdagverblijf de kans grijpen om door middel van een reizende picknicktafel zijn rol als sociaal verbinder in te zetten.

Picknicken is laagdrempelig en nodigt uit tot ontmoeting, uitwisseling en verbreden van het netwerk zowel tussen (toekomstige) ouders, (buurt)organisaties en toeleiders. Het doel is het belang van toegankelijk werken in kinderopvang uitdragen en dit ook documenteren voor andere settings. Het is een noodzaak dat jonge kwetsbare kinderen vertoeven in kwaliteitsvolle omgevingen omdat dat hun kansen op latere successen mee helpt verhogen.

 

De resultaten van dit project worden gedocumenteerd en gepubliceerd in het kader van praktijkgericht onderzoek aan de Arteveldehogeschool (Opleiding Pedagogie van het Jonge Kind) in een casestudy die beschikbaar zal zijn voor de kinderopvang in Vlaanderen.

 

Informatie

 

Bevoegd

  • Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.