Dé Vitrine 6: ‘Deelgemeente in de kijker- archieven en archeologisch onderzoek in Drongen’

Archeologie: dobbelsteentjes uit dierlijk bot
  • jpg
Archeologie: dobbelsteentjes uit dierlijk bot

Dé Vitrine 6 ‘Deelgemeente in de kijker- archieven en archeologisch onderzoek in Drongen’ laat een gerestaureerde pot uit de vroege ijzertijd zien, dobbelsteentjes uit dierlijk bot en fragmentjes van Romeins aardewerk. Er worden archiefdocumenten getoond die afkomstig zijn uit het voormalig gemeentehuis van Drongen. Ook prentkaarten en foto’s illustreren de gemeentelijke geschiedenis.

Dé Vitrine 6 gaat op stap. In ‘Deelgemeente in de kijker – archieven en archeologisch onderzoek in Drongen’ verlaten het Stadsarchief en Stadsarcheologie Gent hun traditionele werkterrein om zich even in ‘de rand’ te begeven. Zoals de naam het zelf aangeeft, is het Stadsarchief van oudsher bezig met het beheer en de zorg over de stedelijke administratie van de Stad Gent, terwijl ook binnen Stadsarcheologie Gent de nadruk in de eerste decennia van haar bestaan op het historisch stadscentrum lag.

 

Gaandeweg werden de accenten verlegd. Het Stadsarchief begon zich eveneens te bekommeren om verwaarloosde archieven van de huidige randgemeenten voor de fusie. En ook binnen Stadsarcheologie Gent wordt de laatste tien jaar de geschiedenis van de stad niet meer losgezien van de omliggende gebieden.

 

Beide diensten proberen deze nieuwste ontwikkelingen te illustreren aan de hand van de gemeente Drongen. Binnen het Stadsarchief werden in 2006 en 2012 twee belangrijke overdrachten gerealiseerd van documenten afkomstig uit het oude gemeentebestuur van voor de fusie. Stadsarcheologie Gent geeft een overzicht van de opgravingen die er plaatsvonden in 1975 en 1977, in 2009, 2011 en 2015.

 

Stadsarcheologie en Stadsarchief Gent zijn twee stedelijke diensten die intens begaan zijn met het onderzoek naar de geschiedenis van de Stad Gent en daarom samen gehuisvest zijn in De Zwarte Doos. Een van de vele initiatieven die de nauwe samenwerking aantoont, resulteert in ‘Dé Vitrine’, waarbij beide diensten twee keer per jaar in hun respectievelijke depots duiken, op zoek naar archeologische vondsten en geschreven bronnen die een gemeenschappelijk gekozen thema illustreren. Wijnhandel, suikerproductie, lederbewerking, omgaan met de dood en stedelijke financiën in de middeleeuwen kwamen al aan bod.

Praktisch

Tot en met dinsdag 1 november 2016 gratis te bezoeken van maandag tot donderdag van 8.30 tot 13 uur (op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen gesloten) in De Zwarte Doos, Stadsarcheologie Gent en Stadsarchief Gent, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gent–Gentbrugge.

Informatie

 

Bevoegd

  • Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail schepen.storms@stad.gent

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen