Structurele samenwerking KRC Gent en KAA Gent vormt sluitstuk jeugdvoetbalpiramide

214480 lucia%20(2)%20 %20bijlage%20structurele%20samenwerking%20krc%20gent%20en%20kaa%20gent 4be2a6 large 1466414242

KRC Gent (KRC Gent Zeehaven) en KAA Gent gaan structureel samenwerken vanaf het seizoen 2016-2017. Deze geïntensifieerde samenwerking beoogt een versterking van het Gentse (jeugd)voetbal. Samen met de Stad Gent vervolledigen de Gentse traditieclubs zo de jeugdvoetbalpiramide, waarvoor de basis in 2014 werd gelegd met het samenwerkingsverband Elk Talent Telt. Investeringen in kwalitatieve voetbalinfrastructuur op de Wolfputsite bieden ruimte voor de verdere uitbouw van het jeugdvoetbal in Gent op het hoogste niveau.

De intensieve en structurele samenwerking tussen KRC Gent en KAA Gent vormt het sluitstuk van de hervorming van het Gentse jeugdvoetbal. De Stad Gent en de twee belangrijkste clubs van de stad hebben elkaar gevonden in een ambitieus opzet dat de weg baant naar een succesvolle toekomst voor het Gentse voetbal. Gent is de eerste stad die een dergelijke wisselwerking realiseert, bezield door de sportieve en maatschappelijke toekomst van de jeugd. Voor KAA Gent betekent dit na de realisatie van de Ghelamco Arena en de sportieve successen een nieuwe stap vooruit. De club kan een uitmuntende omkadering van de meest getalenteerde jongeren aanbieden en realiseert een nieuw werkingsmodel, uniek in het Belgische voetbal.

KRC Gent staat al vele jaren aan de top van het Belgische jeugdvoetbal. De jeugdwerking van KRC Gent haalt sportief het hoogste niveau en combineert dat met een brandende sociale en maatschappelijke ambitie. Het nieuwe samenwerkingsmodel is nodig om deze voorbeeldpositie te kunnen behouden en verder uit te bouwen. KRC Gent behoudt zijn eigenheid en neemt plaats binnen het groter geheel van een toekomstgericht Gents voetbalverhaal.

Elk Talent Telt

De fundamenten voor de versterking van het Gentse (jeugd)voetbal werden in 2014 gelegd met de oprichting van het samenwerkingsverband Elk Talent Telt, waar KRC Gent, KAA Gent en tien provinciale Gentse voetbalclubs met een jeugdwerking deel van uitmaken (Hou ende Trou Zwijnaarde, Jago Sint-Amandsberg, KAA Gent Ladies, KVE Drongen, KVV Sint-Denijssport, KSCE Mariakerke, SKV Oostakker, Standaard Muide, SV Wondelgem, VSV Gent).  Met Elk Talent Telt willen Voetbal in de stad, de Stad Gent en de Gentse voetbalclubs zo veel mogelijk kinderen en jongeren de kans geven om in zo goed mogelijke omstandigheden voetbal te spelen, zowel op pleintjes in de Gentse buurten als in de Gentse voetbalclubs. Voetbal wordt daarbij ook gebruikt als middel om kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling.

 

‘De Stad Gent gelooft rotsvast in het talent van de jeugd en de meerwaarde van samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsmodel dat we realiseren is uniek in België en creëert enorme opportuniteiten voor de toekomst van het Gentse voetbal, zowel sportief als maatschappelijk.'

Resul Tapmaz, schepen van Sport en voorzitten van Voetbal in de stad vzw

Ruimte voor talentontwikkeling

Om ruimte te bieden voor de uitbouw van jeugdvoetbal op het hoogste niveau wordt de komende jaren geïnvesteerd in de uitbreiding van kwalitatieve Gentse voetbalinfrastructuur. Op de site Wolfput in Oostakker worden onder meer een oefencomplex gerealiseerd en terreinen heraangelegd, waardoor plaats gecreëerd wordt voor de verdere uitbouw van de jeugdwerking van KAA Gent aan de Warmoezeniersweg. De Stad Gent en KAA Gent investeren samen om de opwaardering mogelijk te maken. De kosten voor het oefencomplex worden gedragen door KAA Gent, kosten verbonden aan de uitbreiding van kwalitatief jeugdvoetbal op het hoogste niveau worden door de Stad Gent en KAA Gent samen gefinancierd. De opgewaardeerde Wolfputsite zal plaats bieden aan verschillende gebruikers.

Op korte termijn staan volgende investeringen gepland op de Wolfputsite:

  • Renovatie van de verlichting op de twee jeugdterreinen
  • Opnieuw inzaaien van alle terreinen, uitgezonderd het hoofdterrein
  • Renovatie van het kleedkamergebouw voor jeugdspelers
  • Kunstgras op de terreinen voor de jeugd om de hoge gebruiksfrequentie te kunnen garanderen (1 jeugdterrein en 3 duiveltjesterreinen)
  • Realisatie van een oefencomplex. 
De aanpalende groenzone wordt opgewaardeerd tot een sport- en speelplek voor de buurt.

Informatie

 

Bevoegd

  • De heer Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, fax 09 266 51 39, e-mail schepen.tapmaz@stad.gent

 

 

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.