Inhuldiging Koen Blieckplein in het Rabot 

Koen Blieck.png
  • png

Op donderdag 23 juni 2016 werd het ‘Koen Blieckplein’ ingehuldigd door burgemeester Daniel Termont. Dat zal de verbinding vormen tussen de toekomstige wijk op de Tondeliersite en de huidige wijk Rabot. Het plein werd vernoemd naar Koen Blieck, de geliefde pastoor en pionier van het intercultureel samenleven in de wijk, die in 2015 overleed.

 

De Tondeliersite in het Rabot krijgt een ‘Koen Blieckplein’ en een ‘Koen Blieckpad’. Het plein en het pad zijn vernoemd naar Koen Blieck, de geliefde pastoor van de Sint-Jozefkerk in het Rabot die in februari 2015 overleed.

 

Het gaat om het centrale plein – in het verlengde van kruising Elsstraat, Vlotstraat en Rietstraat – dat binnen de nieuwe Tondelierwijk wordt aangelegd. Vanuit het Rabot gezien is dit plein de toegang naar de Tondeliersite.

 

Op 23 juni 2016 om 13.30 uur werd het plein ingehuldigd door burgemeester Daniël Termont. De werkelijke aanleg van het plein is gepland in een latere fase in de ontwikkeling van de Tondeliersite.

 

De inhuldiging is een samenwerking tussen de Stad Gent, de familie van Koen Blieck, bewoners en verenigingen uit de wijk Rabot, Tondelier Development en kunstenares Petra Stavast.

 

Om 12 uur werd in de Sint-Jozefkerk ‘babbelsoep’ geserveerd, een initiatief dat nog in gang werd gezet door Koen Blieck zelf. Van daaruit trok een stoet naar het toekomstige Koen Blieckplein voor de officiële inhuldiging door de burgemeester om 13.30 uur. Ook familie en vertegenwoordigers van verschillende kerken en wijkinitiatieven namen kort het woord, waarna het plein werd ‘ingezegend’ door misdienaar Lieven. Aan de aanwezigen werd gevraagd een bloem mee te brengen voor Koen Blieck, die werden verzameld bij het straatnaambord.

 

Pastoor Koen Blieck wordt algemeen beschouwd als een pionier in het intercultureel samenleven. Hij lag in de Rabotwijk mee aan de basis van jeugdhuis El Paso, de speel-o-theek Pipo, Chiro Mengelmoesch en de Mandalaschool. Hij was geliefd als bruggenbouwer tussen verschillende gemeenschappen in de wijk en kreeg in 2011 de tweejaarlijkse Samenlevingsprijs.

 

De naamgeving van het plein gebeurde op voordracht van kunstenaar Petra Stavast en komt voort uit het Pilootproject Kunst in Opdracht Tondelier, een langlopend kunstproject dat parallel loopt aan de ontwikkeling van Tondeliersite en opgezet werd door Tondelier Development en de Stad Gent. Binnen dit pilootproject gaan vijf kunstenaars een langdurig engagement aan met de wijk onder coördinatie van Danielle van Zuijlen. In samenwerking met bestaande wijkinitiatieven zal Petra Stavast de komende jaren meerdere initiatieven in gang zetten die zijn gebaseerd op het gedachtegoed van pastoor Koen Blieck, als verbinder tussen de verschillende gemeenschappen in het Rabot.

 

De publicatie ‘MEER DAN OBJECT’, over 5 Pilootprojecten Kunst in Opdracht in Vlaanderen, is te vinden op de website www.kunsten.be. Het is een uitgave van Team Vlaams Bouwmeester, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en Kunstenpunt, ISBN 9789040303722, 174 p.

Op p. 85 en 87 info over de bijdrage van Petra Stavast en het idee om het verbindende plein tussen het Rabot en Tondelier te vernoemen naar Koen Blieck.

Favicon for tondelier.be Volg de ontwikkelingen Tondelier via de website tondelier.be

Informatie

  • Tondelier, Danielle van Zuijlen, coördinator Pilootproject Tondelier (kunst in opdracht), gsm 0488 36 84 76, e-mail daniellevz@gmail.com

 

Bevoegd

  • De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@stad.gent
  • Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail schepen.storms@stad.gent

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen