Infomoment milieueffectenrapport omgeving Dampoortknoop op maandag 4 juli

dampoort.JPG
  • JPG
dampoort.JPG

Op maandag 4 juli 2016 om 20 uur organiseert de Stad Gent een infomoment over het milieueffectenrapport over de herontwikkeling van de omgeving Dampoortknoop.

Om de herinrichting van de omgeving Dampoortknoop mogelijk te maken, maakt de Stad Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Zo’n plan wijzigt de bestemming van bepaalde stukken grond. In het kader van dit RUP is ook de opmaak van een milieueffectenrapport (plan-MER) gestart. Een plan-MER brengt de mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen voor het milieu in kaart en onderzoekt hoe we daarmee kunnen omgaan.

 

De eerste stap in zo’n plan-MER is de opmaak van een kennisgevingsnota. Daarin wordt het project beschreven en wordt uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden gebracht en op welke manier dat zal gebeuren. Er wordt ook toegelicht welke mogelijke alternatieven worden onderzocht.

 

Infomoment

Op het infomoment wordt in aanwezigheid van schepenen Tom Balthazar en Filip Watteeuw meer uitleg gegeven aan de geïnteresseerden over de stand van zaken van de plannen voor deze omgeving en over de kennisgevingsnota van het plan-MER. Het infomoment vindt plaats op maandag 4 juli 2015 om 20 uur in de Arteveldehogeschool, Campus Sint-Amandsberg, J. Gerardstraat 18, 9040 Gent – Sint-Amandsberg.

Suggesties

Eind augustus 2016 start de terinzagelegging van de kennisgevingsnota. Wie dat wil, kan die inkijken bij het Milieuloket van de Stad Gent, AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent (elke werkdag van 8 tot 13 uur, op woensdag ook van 14 tot 18 uur). De nota is ook te raadplegen via de website www.mervlaanderen.be > lopende inspraakprocedures. Op die website staat vanaf midden augustus 2016 ook de exacte startdatum van de terinzagelegging. Zowel bij het Milieuloket als op de website kunnen betrokkenen suggesties doen voor de aanpak van dit milieueffectenrapport.

 

Informatie

Bevoegd

  • De heer Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, fax 09 266 50 49, e-mail schepen.balthazar@stad.gent
  • De heer Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, fax 09 266 51 09, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
  • Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail schepen.heyse@stad.gent

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen