Bericht van kennisgeving: plan-MER RUP Dampoort

GoedgekeurdeRUPS.jpg
  • jpg

Het kennisgevingsdossier heeft als doelstelling de administraties en het publiek voldoende informatie te verschaffen over een gepland projecten de manier waarop het latere plan MER dat project zal bestuderen, evalueren en beoordelen.

Zo kunnen administraties en burgers in een vroege fase extra elementen aanleveren die in het MER aanvullend mee in beschouwing moeten genomen worden om de effectenstudie zo volledig mogelijk te maken.

Deze publieke consultatie is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden: enkel zinvolle reacties kunnen gebruikt worden voor de op te stellen MER-richtlijnen.

De aanvraag met bijlage, ligt van 22 augustus 2016 tot en met 20 september 2016 ter inzage van het publiek.

Informatie

Dienst Milieu en Klimaat, AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 268 23 00, fax 09 268 23 68, e-mail milieuenklimaat@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail schepen.heyse@stad.gent

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen