Kick-off van het hertekend Stedelijk Secundair Onderwijs Gent

_PDB6794.JPG
  • JPG
_PDB6794.JPG

De Kick-off geeft het startschot aan de toekomstgerichte aanpak van het Stedelijk Secundair Onderwijs Gent: met een vernieuwde eerste graad, de nieuwe Freinetmiddenschool Gent en 11 nieuwe schoolwebsites.

Met een Kick-off en optredens onder de stadshal op 31 augustus geven 600 personeelsleden van het Stedelijk Onderwijs Gent het startschot voor een hertekend Secundair Onderwijs.

De toekomstgerichte aanpak van het Stedelijk Secundair Onderwijs Gent krijgt vorm met een vernieuwde eerste graad, de opening van de nieuwe Freinetmiddenschool Gent en voor elke secundair school een nieuwe website in de huisstijl. Het Stedelijk Onderwijs Gent is al vaak een voorloper geweest en heeft de kwaliteit in huis om met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

 Deze Kick-off is dan ook een feest om de 600 personeelsleden in het zonnetje te zetten voor hun inzet bij de start van het nieuwe schooljaar.

 

Vanaf 1 september start het Stedelijk Secundair Onderwijs Gent met een nieuwe visie op de eerste graad met nadruk op een betere oriëntering, leerzorg en inclusie. Weten wat een jongere goed kan en graag doet, is de basis voor een doordachte studiekeuze. De leerlingen moeten dan ook pas in het derde middelbaar een definitieve studiekeuze maken.

 

Uniek pedagogisch concept in de Freinetmiddenschool

De pedagogische aanpak in de Freinetmiddenschool is een primeur in Vlaanderen. Naast de verplichte basisvorming van 27 lesuren krijgen de leerlingen wekelijks vier uur oriëntatie op maat. Onder begeleiding van hun leerkrachten verkennen ze 5 domeinen: ‘latijn en cultuur’, ‘kunst en creatie’, ‘wetenschappen en techniek’, ‘welzijn en maatschappij’ en ‘economie en organisatie’. Schepen Elke Decruynaere: ‘De pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling is een van de bouwstenen van het Freinetonderwijs. Leerkracht en leerling gaan samen op zoek naar de talenten van het kind. In de Freinetmiddenschool zetten we deze visie versterkt door.

De leerlingen volgen twee uur per week les in het domein dat ze kiezen, maar krijgen daarnaast ook wekelijks 2 uur gepersonaliseerde begeleiding om de andere domeinen te verkennen. Door dit unieke pedagogische concept ontdekken de leerlingen geleidelijk aan hun talenten en kunnen ze tijdens hun verdere schoolloopbaan gericht kiezen.’    

 

Uitgebreide campagne

Met de campagne ‘Wij helpen je kiezen wat je later worden wil’ wordt de toekomstgerichte aanpak van het Stedelijk Secundair Onderwijs Gent in de verf gezet: vooruitkijken naar hogere studies en het uiteindelijk beroep.  Zo hangen er op verschillende welgekozen plaatsen in het Gentse affiches met het aanbod van het Stedelijk Secundair Onderwijs Gent, worden aan de straatzijde van de scholen banners opgehangen met de schoolnaam, liggen er flyers op verschillende plaatsen, kregen de potentiele leerlingen visitekaartjes enz.

 

Nieuwe websites

Tenslotte krijgen de 11 stedelijke secundaire scholen een nieuwe website. Vanaf 31 augustus om 10 uur  zijn deze allemaal operationeel en worden de oude websites verwijderd. Deze 11 websites werden allemaal op dezelfde manier opgebouwd en zijn dus direct herkenbaar als zijnde een deel van het Stedelijk Onderwijs Gent:

 

 

Informatie

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, Frank Rogge, Coördinerend directeur Secundair Onderwijs, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, gsm 0475 95 07 01, e-mail frank.rogge@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent

  • JPG
  • JPG

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen