Maritieme promenade langs Schipperskaai is klaar

225455 kranen%20schipperskaai 26d604 original 1474470678

De Schipperskaai, het kaaivlak tussen DOK en de woonboten in de Oude Dokken, is heraangelegd als maritieme promenade voor wandelaars en fietsers. De 600 meter lange historische kade vormt het eerste deel van een nieuwe recreatieve route van bijna vijf kilometer rondom de volledige Oude Dokken. Op woensdag 26 oktober werd de Schipperskaai officieel ingehuldigd.

Nadat afgelopen zomer al twee oude havenkranen naar de Schipperskaai verhuisden en zo de skyline van de Oude Dokken definitief veranderden, is nu ook de aanleg van de promenade voor fietsers en wandelaars afgerond. Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, en Filip Watteeuw, schepen van Openbare Werken, huldigden de Schipperskaai officieel in op woensdag 26 oktober.

De Schipperskaai bestaat deels uit natuursteen (als verwijzing naar het maritieme verleden van de plek), en deels uit twee comfortabele stroken voor wandelaars, skaters en fietsers. Ter hoogte van de toekomstige groenzones kreeg de kaai een groene aanleg. De promenade aan de waterkant is 600 meter lang en ongeveer 10 meter breed. In een tweede fase wordt nog een iets hoger gelegen gedeelte, van ongeveer 5 meter breed, aangelegd. Dat sluit aan bij de toekomstige bebouwing en wordt aangelegd als de woningen worden gebouwd. Op dat verhoogde deel van de kade is er ook plaats voor terrassen.

 

Beide delen van de kaai worden gescheiden door een zitmuur. Die is tegelijk met de promenade gebouwd. Ook de riolering en de verlichting zijn inmiddels voorzien.

Industriële relicten op de kade

Begin augustus verhuisden twee oude havenkranen van de haven naar de Schipperskaai. Daar kregen ze een plaats ter hoogte van de groenzones. Samen met de gele kraan, die inmiddels een nieuwe groene kleur heeft gekregen, vormen ze een mooie verwijzing naar het industriële verleden van de plek. De voormalige gele kraan kreeg de naam ‘De Groene Grijper’. Ook de twee blauwe kranen krijgen een passende naam. De Stad Gent gaat er samen met de bewoners van de Schipperskaai naar op zoek.

 

Niet alleen de kranen herinneren aan het verleden. Bij de aanleg van de Schipperskaai werden oude rails uitgebroken, zorgvuldig bewaard en vervolgens weer gebruikt voor de afbakening van de stroken voor voetgangers en fietsers. Ook de oude kaaimuur, met de kabelgoot voor de kranen, en de aanmeerbolders bleven bewaard.

Partners

De Stad Gent stond in voor de heraanleg van de kaai, in samenwerking met Farys voor de aanleg van de riolering en Ovam voor de voorafgaande sanering. De werken werden deels gesubsidieerd door het stadsvernieuwingsfonds.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20160322 av schepen balthazar

    De heer Tom Balthazar

    Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.balthazar@stad.gent

  • Medium square 20160421 av schepen watteeuw

    De heer Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.