Stad Gent breidt subsidieregeling voor afkoppelingswerken gevoelig uit

226203 4f874cfe1b dwa vwa wesselingkunststoffen fc623e original 1475508364

De Stad Gent verhoogt de tegemoetkoming voor afkoppelingssubsidies bij rioleringswerken, tegelijk wordt de tegemoetkoming socialer. Wanneer een straat integraal wordt heraangelegd, zijn de bewoners verplicht om afval- en regenwater te scheiden van elkaar. Dat betekent dat ze afkoppelingswerken moeten laten uitvoeren. Op donderdag 6 oktober 2016 gaat de nieuwe subsidieregeling voor deze werken van kracht.

In het kader van de VLAREM II regelgeving voor de bescherming van het leefmilieu wordt bepaald dat bij de integrale heraanleg van straten, de burger verplicht wordt afkoppelingswerken op het nieuwe, gescheiden rioleringsstelsel uit te voeren. De kosten van afkoppelingswerken liggen soms fors hoger dan de maximale tussenkomst. Daarom wordt de subsidieregeling uitgebreid en verfijnd. De tegemoetkoming wordt verhoogd én wordt socialer. Burgers met een beperkt inkomen, bejaarden met een gewaarborgd inkomen en personen met een handicap, krijgen een extra duwtje in de rug.

'Deze nieuwe subsidieregeling draagt bij tot een socialer Gent. Geen enkele Gentenaar zal minder subsidie krijgen. Integendeel. Wie hoge kosten heeft, zal kunnen rekenen op een verhoogde tegemoetkoming.'

Filip Watteeuw, schepen van Openbare Werken

Momenteel komt de Stad Gent financieel tussen bij dergelijke werken voor maximum 500 euro. De nieuwe regeling ziet er als volgt uit:

  • Indien de kost van de afkoppelingswerken tot 500 euro bedraagt, zal de financiële tussenkomst gelijk zijn aan het bedrag van de afkoppelingskost (tot 1000 euro bij sociale correctie).
  • Voor een kost tussen 500 en 2.000 euro, zal de tussenkomst 500 euro bedragen (1.000 euro bij sociale correctie, voor werken met een kost tussen 1.000 en 2.000 euro).
  • Als de kosten oplopen tot meer dan 2.000 euro, bedraagt de financiële tussenkomst 25% van de afkoppelingskost (50% voor sociale correctie).

In de periode 2010-2015 was bij 29% van de woningen de afkoppelingskost minder dan 1.000 euro. Bij 17,5% was de afkoppelingskost meer dan 2.000 euro. Bij 20% van de woningen was een afkoppeling niet nodig.

Informatie

  • Contactpersoon Dirk De Baets, Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen, tel.09 266 79 13, e-mail dirk.debaets@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square 20160421 av schepen watteeuw

    De heer Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.