Onderwijscentrum Gent wint Europees Talenlabel met boek over meertaligheid

227788 meertaligheid ba09e4 original 1476951005

Op 19 oktober 2016 werd in Gent het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs uitgereikt aan Sara Gielen en Ayşe Işçi, de auteurs van het boek 'Meertaligheid: een troef!' over meertaligheid op school.

Meertaligheid op school en opvang, het is een complexe realiteit. Wat betekent het voor leerlingen, leerkrachten, begeleiders, schoolleiders en andere verantwoordelijken? Hoe gaan scholen of de opvang daarmee om? Samen met Sara Gielen schreef Ayşe Işçi, verbonden aan het Onderwijscentrum Gent, er vorig jaar een boek over: 'Meertaligheid: een troef!'. Met hun positieve benadering van meertaligheid waren de auteurs een van de winnaars van een Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs. De prijs werd op 19 oktober uitgereikt in Gent, tijdens een studiedag over meertaligheid op school.

We zijn fier op deze prijs en de praktijk die in Gent ontwikkeld is. Als Stad blijven we inzetten op functioneel veeltalig leren. We blijven daarvoor scholen inspireren en motiveren, deze prijs sterkt ons daarin.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Concrete tips en strategieën

Het boek 'Meertaligheid: een troef!' biedt concrete tips en strategieën aan iedereen die te maken krijgt met meertaligheid op school: van leraren en begeleiders tot ouders en de buitenschoolse opvang. De thuistaal van meertalige kinderen wordt nadrukkelijk in de verf gezet als een troef in de klas, door middel van tal van didactische tips, verwijzingen naar ontwikkeld en bestaand materiaal, en een bijbehorende dvd met praktijkvoorbeelden. Die praktische benadering laat geïnteresseerden toe om meteen aan de slag te gaan met meertaligheid in de klas.

In het boek pleiten we voor een geïntegreerde aanpak, door niet alleen te focussen op de thuistaal, maar op de hele culturele achtergrond en leefwereld van kinderen die thuis een andere taal dan het Nederlands spreken. Door met die diversiteit actief aan de slag te gaan in de klas, kun je werken aan een positieve attitude tegenover thuistalen, en die talen gebruiken als hulpmiddelen om aan taalvaardigheid in het Nederlands te werken, binnen een krachtige leeromgeving en een open talenbeleid. 

Ayşe Işçi, auteur en onderwijsontwikkelaar bij het Onderwijscentrum Gent

Europees Talenlabel

Het is die geïntegreerde aanpak die nu wordt bekroond met een Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT). Dat Europees Talenlabel, zoals het ook wordt genoemd, wordt uitgereikt sinds 1998, en is een initiatief van de Europese Commissie om het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie te bevorderen. In Vlaanderen wordt het jaarlijks uitgereikt aan innovatieve initiatieven op het vlak van talen en taaldiversiteit. Dit jaar stond het thema ‘Meertalige scholen en klassen: diversiteit in scholen omarmen’ centraal.

Project Thuistaal

Het boek vormt de neerslag van het Thuistaal-project, dat tussen 2008 en 2012 liep in vier Gentse projectscholen en twee buitenschoolse opvanginitiatieven. Eén van die scholen was de Vrije Basisschool Sint-Salvator in Gent, die dit jaar zelf ook een ELIT-label wist binnen te halen. Zoals eind mei nog te zien was in een reportage in Koppen (één), wordt de veelheid aan talen die meertalige kinderen in de klas binnenbrengen daar niet alleen als een belangrijke uitdaging, maar ook als een troef beschouwd. In meertalige klassen wordt het taalbewustzijn gestimuleerd, verwerven kinderen makkelijker andere talen en krijgen ze een open en nieuwsgierige blik op culturele diversiteit.

Informatie

  • Ayse Isci, auteur en onderwijsontwikkelaar, Onderwijscentrum Gent,

tel. 09 323 50 68, gsm 0478 63 05 11, e-mail: ayse.isci@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square 20160620 av schepen decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.