Nieuw memorandum van samenwerking tussen de zustersteden Gent en Kanazawa

227653 20160331 pu 00345 kanazawa webbeeld%20horizontaal 5eeebf original 1476805492

Het ‘Jaar van Japan’ in Gent (met de 150ste verjaardag van de diplomatieke relaties tussen België en Japan en de 45ste verjaardag van de zusterband tussen Gent en Kanazawa) bereikt haar hoogtepunt met de ondertekening van een 'nieuw memorandum van samenwerking tussen de zustersteden Gent en Kanazawa'. Op donderdag 20 oktober ontvangt de Stad Gent samen met de UGent een delegatie uit Kanazawa onder leiding van de burgemeester, de heer Yukiyoshi Yamano, voor de plechtige inhuldiging van de Ransho-tuin aan de UGent en de officiële ondertekening van het nieuwe memorandum van samenwerking op het Gentse stadhuis.

De Stad Gent onderhoudt al sinds 1971 nauwe banden met haar Japanse zusterstad Kanazawa. De huidige samenwerking neemt vele vormen aan zoals het uitwisselen van studenten tussen de universiteiten (Universiteit Gent en Univesiteit Kanazawa) en de kunsthogescholen (‘School of Arts – KASK/Conservatorium’ en ‘BIDAI, Kanazawa College of Art'), het opleiden van Japanse stagiaires bij Gentse patissiers of het uitwisselen van muziekgroepen, waarvan de uitwisseling in 2014-2015 tussen het Ghent Youth Jazz Orchestra en de JAZZ-21 Jeugdbigband uit Kanazawa een mooi voorbeeld is. 

 

Het  ‘Jaar van Japan’ in Gent bereikt haar hoogtepunt met de ondertekening van een ‘nieuw memorandum van samenwerking tussen de zustersteden Gent en Kanazawa’, dat het belang herkent van verdere samenwerking en van de voortzetting van de uitwisselingen tussen de steden. Dit memorandum bouwt verder op de door beide burgemeesters ondertekende intentieverklaring van 24 augustus 2012 en zorgt voor een verdieping van de samenwerking door de toevoeging van nieuwe mogelijke uitwisselingsprojecten tussen burgers en organisaties voor de volgende vijf jaar. Focus van de samenwerking ligt voornamelijk op het verder verdiepen van de uitwisselingen op cultureel vlak en het ondersteunen van de jongerenuitwisselingen tussen de universiteiten en de kunsthogescholen in beide steden.

Het nieuwe memorandum van samenwerking is opgebouwd rond vijf hoofdpijlers

 • Het verder ontwikkelen van de uitwisselingen op het vlak van sport en cultuur en het ondersteunen en verder stimuleren van de uitwisselingen tussen de academia.
 • Het bevorderen van de jeugduitwisselingen door onder andere het ondersteunen van stages voor studenten en jongeren.
 • Elkaars rol in het UCCN (UNESCO Creative Cities Network) versterken door het promoten van elkaars activiteiten en door het initiëren van cross-creative-field activiteiten.
 • De steden doen inspanningen om o.a. de zusterrelatie, elkaars cultuur en geschiedenis te promoten op internationale evenementen en via uitwisselingsprogramma's om zo de kennis over de zusterrelatie in beide steden te bevorderen.
 • De steden verdiepen hun samenwerking op verschillende vlakken door het verzamelen en het uitwisselen van economische en toeristische informatie en door gebruik te maken van hun netwerken zoals de ambassades.

 

Er is gekozen voor een nieuwe werkwijze waarbij in bijlage van het memorandum per hoofdpijler niet-limitatieve samenwerkingsvoorbeelden worden opgesomd. Een mooi voorbeeld van een nieuwe vorm van samenwerking is het idee om cross-creative-field activiteiten te initiëren. Gent draagt de titel van ‘UNESCO Creative City of Music’ en Kanazawa van ‘Crafts and Folk Art’ waarbij bijvoorbeeld de ambachten uit Kanazawa gekoppeld kunnen worden aan de afdeling muziek van de ‘School of Arts’ in Gent. Het Designmuseum in Gent wenst nauw samen te werken met een museum uit Kanazawa in functie van de ‘Composites in Design’ tentoonstelling die ze in 2018 plannen te organiseren. En ook met de Alonso International Glass Collection, waarvan een groot deel bewaard wordt in het Designmuseum in Gent, leeft het idee om een tentoonstelling over Japonisme

in Art Nouveau glas te organiseren in samenwerking met een partner uit Kanazawa.

 

Een van de pijlers is ook om de zusterrelatie, elkaars cultuur en geschiedenis verder bekend te maken in beide steden en hiervoor onder meer gebruik te maken van de monumenten die symbool staan voor de vriendschappelijke relaties. In Kanazawa pronkt er een buste van de Maagd van Gent in het zusterstedenpark en in Gent staat een typische kotojilantaarn uit Kanazawa met één poot in de vijver van het Citadelpark. De Stad Kanazawa heeft voor de Gentse Floraliën 2016 een Ransho-tuin ontworpen en naar aanleiding van de 45ste verjaardag van de zusterrelatie geschonken aan de Stad Gent. Dankzij de Universiteit Gent is er een gepast onderkomen gevonden voor de tuin, namelijk op de binnenkoer van de Blandijn, daar waar de  het ‘Centrum voor Japanse Taal en Cultuur’ haar hoofdzetel heeft. Op donderdag 20 oktober wordt deze Ransho-tuin plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van de burgemeester van Kanazawa en de Japanse ambassadeur.

Praktische informatie

Inhuldiging Ransho-tuin

 • 11 uur: plechtige inhuldiging met speechen van de heer Marc Boone (Decaan Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent), de heer Masafumi Ishii (Japanse ambassadeur in België) en de heer Yukiyoshi Yamano (burgemeester stad Kanazawa).
 • Mogelijkheid om foto's te nemen en sprekers te interviewen (tolk aanwezig)
 • Voertaal: Engels, de speech van burgemeester Yamano wordt getolkt naar het Nederlands
 • Locatie: UGent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, binnenkoer Blandijn, Blandijnberg 2

 

Programma ceremonie officiële ondertekening van het 'nieuw memorandum van samenwerking tussen de zustersteden Gent en Kanazawa:

 • 14:30 uur: speechen van de heer Termont (burgemeester Stad Gent), de heer Yukiyoshi Yamano (burgemeester Stad Kanazawa) en de heer Masafumi Ishii (Japanse ambassadeur in België). Plechtige ondertekening van het memorandum door beide burgemeesters en door de heer Paul Teerlinck, stadssecretaris Stad Gent. Uitwisseling van geschenken.
 • 15 uur: na de ceremonie is ruimte voorzien om de sprekers te interviewen (tolk aanwezig) en wordt ook een groepsfoto genomen. Nadien wordt een receptie aangeboden in het Oostenrijks salon.
 • Voertaal: Engels, de speech van burgemeester Yamano wordt getolkt naar het Nederlands
 • Locatie: gemeenteraadszaal van het stadhuis, Botermarkt 1.

Meer informatie: www.stad.gent/kanazawa

Informatie

Bevoegd

 • Medium square 20150311 av burgemeester daniel termont

  De heer Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.