Gezocht: ondernemend persoon, affiniteit met treinwagons pluspunt

228958 003 fb1742 large 1478180664

Bent u ondernemend en zoekt u een uitdaging? Dan heeft de Stad Gent een unieke kans voor u. De Stad is namelijk op zoek naar een of meer uitbater(s) van een aan te kopen en nog te plaatsen treinwagon, op een stuk spoorweg gelegen te Gent aan de Voorhaven.

Op naar een creatieve en frisse Voorhaven

De opdracht vereist een creatief concept dat binnen de Voorhaven past en onder de noemer ‘verblijfsrecreatie’ valt. Over de komende jaren zal de Voorhaven vernieuwen naar een wijk met ruimte voor de buurt, woningen en kantoren. De oude industriële site ligt tussen het Voorhavendok, de Voorhavenlaan, de Londenstraat en de spoorlijn 58.

228971 plaatstreinwagon 0bfdcb original 1478184545

Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van oude katoenloodsen. In de meerjarenbegroting van 2014-2019 heeft de Stad Gent een budget voorzien om een stuk van het openbaar domein her aan te leggen. De bedoeling is om meer ruimte voor de buurt te creëren en het openbaar domein groener in te richten. Projectontwikkelaars plannen er nieuwe woningen en kantoren op de kop van de Londenstraat, in Loods 23 en op Kaai 24.

Uniek erfgoed behouden

De Voorhaven is beschermd als stadsgezicht. De site is de laatste oude haven in heel Vlaanderen. De Stad Gent wil er dan ook alles aan doen om het unieke stuk erfgoed te bewaren. Voor de site Voorhaven is er een volledig inrichtingsplan opgemaakt, zo blijven de kasseien en treinsporen liggen. Volgens dit plan zullen er aan het openbaar domein een paar elementen toegevoegd worden om het maritiem-industrieel karakter te versterken.

Oude treinwagons zijn hier slechts een onderdeel van. Naast deze treinwagon zullen er ook nog enkele wagons komen die een invulling krijgen door de buurt. Een eerste wagon staat er al, en is ingericht als demonstratie van een groendak.

Voorwaarden

Voelt u zich geroepen om de treinwagon aan de Voorhaven een invulling te geven? In onderstaande pdf kunt u de voorwaarden lezen.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20160322 av schepen balthazar

    De heer Tom Balthazar

    Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.balthazar@stad.gent

  • Medium square martine12

    Mevrouw Martine De Regge

    Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.