Stad Gent start pre-subsidiëring extra inkomensgerelateerde opvangplaatsen

kinderopvang.JPG
  • JPG
kinderopvang.JPG

De Stad Gent geeft negen zelfstandige opvanglocaties groen licht voor de realisatie van 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen voor baby's en peuters. Er worden 12 nieuwe plaatsen gecreëerd, 73 bestaande plaatsen zullen worden omgevormd van opvang aan een forfaitair tarief naar plaatsen volgens inkomenstarief. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen bezocht Gent om het convenant tussen Kind & Gezin en het stadsbestuur te bevestigen in het bijzijn van de gelukkigen.

Na de inhaaloperatie in de kinderopvang (bijna 1300 extra plaatsen op negen jaar tijd) blijft de Stad Gent werken aan voldoende opvang voor baby’s en peuters. Naast het streven naar uitbreiding is het ook zaak bestaande initiatieven open te houden. Kinderdagverblijven die met vaste tarieven werken hebben het moeilijk hun hoofd boven water te houden doordat ouders vaak voor inkomensgerelateerde plaatsen kiezen.

De groei van de afgelopen jaren dreigt daardoor stil te vallen. Daarom besliste het Gentse stadsbestuur dit voorjaar 1,4 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van de sector. De Stad Gent lanceerde op 28 september 2016 een oproep. Alle zelfstandige opvanglocaties in Gent konden een aanvraag indienen voor de creatie van nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen of om bestaande plaatsen om te vormen naar plaatsen met inkomenstarief.

Investeren in inkomensgerelateerde opvangplaatsen

Dat veel aanbieders staan te springen om dergelijke opvangplaatsen te organiseren, blijkt uit de grote respons op de oproep. De Stad Gent ontving 25 aanvragen, voor 323 opvangplaatsen. Acht aanvragen focusten op de realisatie van 114 nieuwe plaatsen, 17 andere aanvragen wilden 209 bestaande plaatsen omvormen naar inkomensgerelateerde plaatsen.

Uiteindelijk zullen negen opvanglocaties, goed voor in totaal 85 inkomensgerelateerde opvangplaatsen, de subsidie ontvangen. Een van de locaties zal 12 nieuwe plaatsen creëren, de acht andere locaties zullen 73 bestaande plaatsen omvormen naar plaatsen waarvan de prijs wordt berekend volgens het inkomen. Bij nieuw uitbreidingsbeleid door de Vlaamse Regering zal de subsidiëring overgenomen worden door Kind en Gezin en is een verdere groei mogelijk. De samenwerking met Kind en Gezin voor de overname van de stedelijke subsidie werd vastgelegd in een convenant

'Niet alleen voor de ouders is betaalbare kinderopvang belangrijk. Voor aanbieders is het moeilijk als ze zonder subsidie moeten werken en een vrije prijs moeten vragen. Onze subsidie zorgt voor de broodnodige ondersteuning op korte termijn. Met de Vlaamse regering is overeengekomen dat ze via hun uitbreidingsbeleid de subsidiëring gaandeweg weer overnemen. Met deze pre-subsidiëring zet het Stadsbestuur haar schouders onder de groei van het opvangaanbod in onze stad.’ Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding
‘Met deze afspraak tussen de stad en Kind en Gezin, kiest Gent er resoluut voor om het kinderopvangaanbod te versterken. Gent toont hiermee aan dat kinderopvang een belangrijke pijler is van haar gezinsbeleid. Vlaanderen ondersteunt dat. Samen evolueren we zo naar een kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang waarin we blijven investeren.’ Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL