Gent is gaststad voor congres 'Jeugdwelzijnswerk: strijd om de essentie!'

229299 uitdemarge3 b2b2fa large 1478701012

Op donderdag 10 november verzamelen jeugdwelzijnswerkers uit alle uithoeken van Vlaanderen in Gent om te discussiëren over de essentie van het jeugdwelzijnswerk. Uit De Marge, het Vlaams Steunpunt voor werkingen maatschappelijk kwetsbare jeugd, organiseert dit congres, dat aansluit op het 'Child in the City'-congres. Het congres start om 9u30 in het stadhuis en eindigt om 17u.

De ‘strijd om de essentie’ gaat over de kernopdrachten van jeugd(welzijns)werkers die werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De jeugdwerkers worden voortdurend geconfronteerd met de agenda’s van anderen: lokale besturen, onderwijs en arbeidsmarkt, zelfs van veiligheidsdiensten. Die instrumentalisering zet hun opdracht onder druk. Het congres benadrukt dat de essentie van het jeugd(welzijns)werk over méér gaat dan kinderopvang, jongeren van de straat houden of voorkomen dat ze ‘radicaliseren’. In veertien workshops en bezoeken tonen jeugdwerkers hoe ze met die spanning omgaan en wat ze precies doen.

Nicole Vettenburg (UGent / vzw Majong) is nadien kernspreker over de term ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’. Samen met Guy Redig (Agogiek, jeugd, cultuur, beleid en overheid- VUB) en Ikrame Kastit (Co-coördinator Uit De Marge vzw) bespreekt ze in een panel of de omschrijving van die term nog past bij de huidige samenleving.

Nadat drie dagen lang 288 internationale experts uit 35 verschillende landen in Gent zich bogen over kind- en jeugdvriendelijkheid tijdens het 'Child in the City'-Congres, focust dit congres zich op kwetsbare kinderen en jongeren.

'Sluit het jeugdwelzijnswerk aan bij de vragen van kinderen en jongeren? Doet het meer dan kinderen en jongeren van de straat houden en voorkomen dat ze radicaliseren? Veel jeugdwelzijnswerkers worden vandaag geconfronteerd met die vragen. Op het congres willen we hierop antwoorden vinden.'

Ikrame Kastit, co-coördinator Uit de Marge vzw 

'Jeugdwelzijnswerk is jongeren laten thuiskomen, ook al wonen ze er niet. In Gent betekent het jeugdwelzijnswerk dagelijks een echt verschil voor gemiddeld 4.000 kwetsbare kinderen en jongeren. En dat is heel belangrijk. Want kind- en jeugdvriendelijkheid gaat over extra speelruimte en hangplekken, maar ook over opkomen voor de belangen en rechten van de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Het is een moedige keuze van Uit de Marge vzw om heel kritisch na te denken over de kern van haar opdracht.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd.

Cera-prijs 'Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen'

In de namiddag wordt ook de jaarlijkse Cera-prijs 'Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen' 2017 uitgereikt. Een prijs voor verdienstelijke projecten die een verschil maken in het leven van kwetsbare kinderen en jongeren.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20160620 av schepen decruynaere

    Mevrouw Elke Decruynaere

    Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.