Nieuwe sociale woningen, een centraal park en een bloeiend centrum voor Nieuw Gent

nieuwgent.png
  • png

De Stad Gent en WoninGent willen van Nieuw Gent een levendige wijk maken waar het aangenaam wonen en leven is. Daarvoor werd een studie opgestart. De eerste conclusies uit de studie zijn dat zes woontorens best vervangen worden door nieuwe, kwaliteitsvolle sociale woningen, en dat de wijk een centraal park en een bloeiend centrum op het Rerum Novarumplein krijgt.

Studie

Heel wat sociale woningen in Nieuw Gent zijn uitgeleefd. Ook de publieke ruimte in de buurt is aan een opfrissing toe. Die vaststellingen vormden de aanleiding voor de Stad Gent en WoninGent om de vernieuwing van de wijk op te starten. De Nijl Architecten, De Smet Vermeulen Architecten, Reijndorp en Technum Tractebel Engineering begonnen voor de zomer aan een voorbereidende studie. Vandaag is de studie halfweg.

Met de conclusies van de studie, die tegen september 2017 verwacht worden, zullen de Stad Gent en WoninGent aan de slag gaan in een stadsvernieuwingsproject. Verschillende deelprojecten zullen stap voor stap de wijk aanpakken en opfrissen.

In afwachting hiervan namen de Stad Gent en WoninGent al acties op korte termijn: de inrichting van de zone rond het nieuwe wijkgezondheidscentrum, de aanstelling van een flatwachter, de plaatsing van inbraakwerende deuren en de opfrissing van de inkomhallen in de woontorens. Begin volgend jaar start de werking van het Multihuis. Hier komt een klusatelier/repaircafΓ©, een doorgeefwinkel en een ontmoetingsruimte met een koffiebar en een terras.De groendienst zorgt voor de heraanleg van paden en nieuwe beplanting in de omgeving van het welzijnscentrum en in de voortuinen van de laagbouw in de Kikvorsstraat. Er komen ook extra picknickbanken, speeltoestellen en een pannakooi.

Nieuwe kwaliteitsvolle sociale woningen

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent zal zes woontorens (Milenka, Orion, Saturnus, Mercurius, Aurora en Jupiter) vervangen door nieuwe, kwaliteitsvolle sociale woningen. Uit de studie bleek dat renovatie van de torens duur zou zijn vanwege de structuur van de torens. De renovatie van de appartementen zou ongeveer evenveel kosten als nieuwbouw. Bovendien bemoeilijkt de huidige structuur een kwaliteitsvolle inrichting van appartementen.

'Aangezien de kwaliteit van nieuwbouw hoger is, kiest WoninGent voor de vervanging van de zes grote woontorens. We stappen af van de anonieme hoogbouw met slechts één centrale toegang en vooral studio's en een-slaapkamerappartementen. In de plaats daarvan zetten we in op afwisselende, meer kleinschalige gebouwen op mensenmaat, met een gezonde mix van woontypes die ook gericht is op gezinnen.' Tom Balthazar, schepen voor Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, en voorzitter WoninGent

De nieuwe gebouwen krijgen verschillende hoogtes en zullen in groepen langs de Kikvorsstraat ingeplant worden. Het huidige woonontwerp voorziet de uitwerking in een open hoefijzer, gericht op het park. Daarnaast wordt er ook gezocht naar bouwplaatsen voor appartementsgebouwen achter het wijkgezondheidscentrum en in de buurt van de kerk. Er zullen in totaal ongeveer evenveel appartementen als nu beschikbaar zijn.

Verhuizen, stap voor stap

Alle huidige bewoners krijgen begeleiding naar een andere woning binnen of buiten de wijk. Om dat te kunnen doen, komt er een 'schuifplaatje'. Vooraleer er gebouwen gesloopt worden, komen er eerst nieuwe woningen bij. Op die manier is er ruimte om de herhuisvesting van de bewoners mogelijk te maken en vlot te laten verlopen. Waar er eerst gebouwd zal worden of welk gebouw het eerst gesloopt zal worden, wordt nog verder onderzocht.

De eerste sloopwerken zijn nog niet voor morgen. De opmaak van een bouwplan voor de eerste bouwfase gaat in 2017 van start. De start van de bouw volgt onvermijdelijk twee tot drie jaar later. De precieze timing van de hele operatie kan nu nog niet worden meegedeeld, maar gelet op de grootschaligheid van het project mag gerekend worden op minstens tien jaar.

Een centraal park

Door de nieuwe woningen aan de Kikvorsstraat te bouwen ontstaat er een groot aaneengesloten park. Tussen de groepen appartementen komen er ingangen naar het park. Er komen plekken om te spelen, om te rusten en om te ontmoeten. Vandaag is het park vaak drassig en nat. Ook dat wordt aangepakt. Het ontwerp van het park wordt na de studie opgemaakt. De aanleg zal in fasen verlopen volgens de bouw van de nieuwe appartementen.

Een bloeiend centrum

Het Rerum Novarumplein wordt het bloeiende centrum van de wijk. Hier verzamelen alle diensten zoals het wijkrestaurant, de bibliotheek, het politiekantoor en het wijkgezondheidscentrum. De Stad Gent rekent ook op extra winkels in de Zwijnaardsesteenweg. Het plein vormt de verbinding met het centrum van de stad. Er is een opstapplaats voor de tram en de bus.

Communicatie en participatie

Gedurende de loop van de studie en het stadsvernieuwingsproject zullen de Stad Gent en WoninGent de bewoners informeren en betrekken bij de plannen. Bewoners krijgen nieuwsbrieven, infosessies en informatie tijdens wijkevenementen. Vanaf het voorjaar van 2017 kunnen bewoners en buurtpartners ook meedenken over de toekomst van hun wijk.

WoninGent zet in op persoonlijke begeleiding van de sociale huurders naar een andere woning.

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL