De langdurige overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni zijn erkend als algemene ramp

231590 regenval edb4d8 original 1481012564

De Vlaamse regering heeft de regenval van tussen 27 mei tot 26 juni 2016 erkend als algemene ramp. Wie schade heeft geleden, kan een dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds. De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming kan tot en met 31 januari 2017.

Op maandag 31 oktober 2016 is in het Belgisch Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 verschenen waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden tussen vrijdag 27 mei en zondag 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies als een algemene ramp wordt beschouwd. De geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend tot alle Vlaamse gemeenten en steden.

Dit betekent dat alle getroffenen hun dossier voor het verkrijgen van een financiële tegemoetkoming kunnen indienen bij het Vlaamse Rampenfonds. Aanvragen moeten ingediend worden op de laatste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin het besluit verschenen is in het Belgisch Staatsblad. In dit geval is de uiterste dag om deze aanvraag in te dienen dinsdag 31 januari 2017.

Hoe een schadedossier indienen?

Via de aanvraagformulieren van het Vlaams Rampenfonds kan een dossier ingediend worden. Deze formulieren kunnen gedownload worden op:

Voor hulp bij het invullen van een schadedossier kunnen volgende documenten geraadpleegd worden:

 • Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds
 • Een samenvattende lijst
 • Een gegevensfiche voertuig

Aandachtspunten bij het indienen

 • Enkel de regenval en overstromingen van 27 mei tot en met 26 juni worden erkend als ramp.
 • Het is in uw voordeel om het dossier zo volledig mogelijk in te dienen.
 • Maak voor uzelf een kopie van het dossier en houd dit goed bij

Het dossier moet bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds, dus niet aan de Stad Gent. Dossiers ingediend na 31 januari 2017 zijn laattijdig en zullen worden geweigerd.

Hulp nodig bij het opmaken van uw dossier?

Voor hulp voor het opmaken van een dossier kunnen de burgers terecht bij:
 • Het Vlaams Rampenfonds, Boudewijnlaan 30 bus 48, 1000 Brussel, tel. 02 553 50 10, e-mail rampenfonds@vlaanderen.be
 • Stad Gent, Loket Stedenbouw en Openbaar Domein Gent-Centrum AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 79 50, e-mail loketsod@stad.gent Open van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u30, woensdag ook van 14u tot 16u. Dinsdag ook na afspraak tussen 16u30 en 19u. Gesloten op donderdag en zaterdag.
Informatie
 • Hildegard Dierens, Ambtenaar Nood- en Interventieplanning Stad Gent, Dienst Preventie voor Veiligheid, tel. 09 268 88 65, e-mail hildegard.dierens@stad.gent
 • Wim Claes, Teamcoördinator Vlaams Rampenfonds, Departement Kanselarij en Bestuur, tel. 02 553 50 10, e-mail rampenfonds@vlaanderen.be

Bevoegd

 • Medium square 20150311 av burgemeester daniel termont

  De heer Daniël Termont

  Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-mail: burgemeester@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.