Brugfiguren vrij onderwijs vanaf 2017 tewerkgesteld bij Onderwijscentrum Gent

onderwijs, brugfiguren.png
  • png

Met een akkoord tussen de Stad Gent en het katholieke onderwijsnet over de overstap van de brugfiguren van het vrije net naar Onderwijscentrum Gent, is de structurele inbedding van het succesvolle project binnen de Stad Gent een feit. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2017, bijna 20 jaar nadat de eerste brugfiguren aan de slag gingen.

Met de overname wil Onderwijscentrum Gent, een netoverschrijdende stadsdienst, de werkzekerheid voor de brugfiguren verzekeren, een maximale mobiliteit van de brugfiguren realiseren en de planlast bij de scholen terugdringen. De Stad Gent is ervan overtuigd dat dit het startpunt is van een intensievere, netoverschrijdende samenwerking met het vrije onderwijsnet.

20 jaar brugfiguren

In 2017 viert de werking van de brugfiguren haar 20-jarig bestaan. In die periode is het concept, waarbij op scholen brugfiguren worden ingezet om de communicatie tussen school en ouders te verbeteren en ouders meer te betrekken bij de school, over de verschillende netten heen uitgegroeid tot een waar succesverhaal.

De brugfiguren vormden tot nu toe geen homogene groep op administratief gebied. Een deel van de brugfiguren (momenteel 24,4 VTE) werd tewerkgesteld door de Stad Gent, een ander deel (momenteel 15,9 VTE) door het vrije net. De eerste groep werkte op scholen van het stedelijk onderwijs, het GO! of het onafhankelijke net. De tweede groep brugfiguren was aan de slag op scholen van het katholieke net. Daarvoor is nu een permanente oplossing uit de bus gekomen: op basis van een Europese Richtlijn kunnen de brugfiguren van het vrije net overstappen naar de Stad Gent met behoud van hun rechten.

Krachtenbundeling over de onderwijsnetten heen

Gent heeft een lange traditie op het vlak van de samenwerking tussen de onderwijsnetten.

'Enkele jaren geleden bundelden de Gentse CLB’s al hun krachten in de overkoepelende vzw TOPunt. Dat unieke succesverhaal is zonder meer een voorbeeld voor de rest van Vlaanderen. Met de tewerkstelling van de brugfiguren uit het katholieke onderwijs in het Onderwijscentrum Gent schrijven we nu een nieuw hoofdstuk. Vanuit deze eenheid in verscheidenheid werken we samen aan een gezamenlijk doel: een zo goed mogelijk onderwijs voor de kinderen in Gent.' Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Verankering

Voor het Gentse beleid betekent deze nieuwe regeling een structurele en netoverschrijdende verankering van een nu al bijna 20 jaar lopend initiatief. Na de recente beslissing om het contingent brugfiguren bij Onderwijscentrum Gent uit te breiden met 3,5 VTE, is dit een tweede sterk signaal naar het Gentse onderwijsveld en zijn leerkrachten.

Met de overname wil Onderwijscentrum Gent

  • de werkzekerheid voor de brugfiguren verzekeren
  • een maximale mobiliteit van de brugfiguren realiseren in functie van de noden op de Gentse scholen
  • de planlast bij deze scholen terugdringen
  • op lange termijn een netoverschrijdende samenwerking realiseren

Historiek regeling katholiek net

De brugfiguren van het vrije net waren sinds de beginjaren in dienst van de scholen en schoolbesturen zelf. Hun coördinator werkte voor de vzw Bisschoppelijke Schoolcommissie (nu vzw VicOG). Van 1997 tot 2008 werden de tewerkstellingscontracten in het vrije net geregeld via een convenant per school.

Vanaf 2009 werd een groot convenant afgesloten met de vzw Bisschoppelijke Schoolcommissie (nu vzw VicOG), die als tussenpersoon fungeerde voor de toewijzing van brugfiguren aan katholieke scholen. De vzw betaalde de bewezen loonkosten voor de brugfiguur aan de school terug. Met dat systeem konden de katholieke scholen de brugfiguren telkens maar werkzekerheid bieden voor de periode van het convenant.

Onderwijscentrum Gent

Vorig schooljaar werd binnen de Stad Gent Onderwijscentrum Gent, een nieuw en netoverschrijdend ondersteuningscentrum voor het Gentse onderwijs, opgericht. Toen werd beslist ook de brugfigurenwerking meer netoverschrijdend te organiseren, met de bedoeling meer mobiliteit over de scholen heen mogelijk te maken en beter in te spelen op de wisselende noden. Idealiter wilde het stadsbestuur dit realiseren door alle brugfiguren bij dezelfde werkgever onder te brengen: de Stad Gent.

Europese richtlijn

Na onderzoek bleek deze doelstelling een haalbare kaart op basis van de Europese Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001. Die richtlijn regelt het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan.

Als gevolg van de regeling blijven de arbeidsvoorwaarden van de betrokken brugfiguren (minstens) behouden en werken ze onder dezelfde voorwaarden als ander stadspersoneel. Gedurende het eerste jaar na overname blijft hun eigen regeling echter behouden, mocht dit voordeliger zijn. Evaluatie en aansturing gebeuren door Onderwijscentrum Gent, met garantie op een eigen invulling binnen het opvoedingsproject van elke school.

Voordelen

Een overstap van de brugfiguren van het vrije net naar Onderwijscentrum Gent biedt heel wat voordelen. Tina Theunynck, al zes jaar brugfiguur en momenteel aan de slag op de katholieke basisschool Nieuwen Bosch (Gent centrum), verwoordt het als volgt.

'Voor de meeste collega's is het grootste voordeel dat we niet meer apart gaan werken, maar structureel op inhoudelijk vlak informatie kunnen uitwisselen. Het is niet dat dit vroeger niet mogelijk was, maar het was toch minder evident. We kunnen heel veel leren van hoe brugfiguren in andere wijken, bijvoorbeeld de Brugse Poort, hun werk aanpakken en samenwerken met het OCMW, Huis van het Kind en andere organisaties. Die inhoudelijke samenwerking met de andere netten zal voor ons echt een meerwaarde zijn.' Tina Theunynck

Als tweede pluspunt noemt Tina Theunynck de werkzekerheid.

Het voelt echt aan als een waardering dat we nu een vast contract krijgen. Een aantal collega's werkt al 20 jaar in deze functie en wist telkens opnieuw, om de drie jaar, niet zeker of ze dit werk zouden kunnen blijven doen. Dat is nu verleden tijd en dat voelt goed.Bovendien kan het scenario budgetneutraal gerealiseerd worden. De middelen die aanvankelijk bedoeld waren voor de realisatie van een convenant met vzw VicOG als werkgever van de huidige brugfiguren van het vrije net, kunnen worden omgezet in personeelsbudget voor Onderwijscentrum Gent.

Timing

De betrokken brugfiguren tekenen nog dit jaar hun contract, dat ingaat vanaf 1 januari 2017. Dat geldt ook voor hun coördinator, die eveneens de overstap maakt.

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen