Voormalig schoolgebouw in Paddenhoek klaar voor tweede leven als muziekcampus

campus paddenhoek.jpg
  • jpg

Het voormalige schoolgebouw op de hoek van de Paddenhoek met de Kalandeberg gaat een muzikale toekomst tegemoet als campus voor de afdeling Pop en Jazz van de Hogeschool Gent. Het stadsontwikkelingsbedrijf sogent bereidt de transformatie van het pand voor, zodat de Hogeschool vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn intrek kan nemen in het vernieuwde pand.

In de Paddenhoek, op de hoek met de Kalandeberg, staat een imposant gebouw. Het pand werd gebouwd aan het begin van de jaren 60 en getuigt van de typische architectuurstijl van die periode. Een tijdlang deed het dienst als werkplek voor de registratie van belastingen. Toen de provincie Oost-Vlaanderen eigenaar werd, werd het complex gebruikt als school en als loket.

Na het vertrek van de provincie werd sogent in 2011 de nieuwe eigenaar. Het voormalige schoolgebouw was intussen uitgeleefd en voldeed niet langer aan de hedendaagse normen op vlak van veiligheid, techniek, duurzaamheid en comfort. Een grondige renovatie in combinatie met een gepaste herbestemming drong zich op.

Tijdelijke invulling

In afwachting van een definitieve nieuwe bestemming maakte sogent werk van tijdelijke invulling: vzw NUCLEO nam haar intrek in het gebouw. De vereniging neemt in Gent verschillende gebouwen in gebruik en stelt ze ter beschikking aan kunstenaars die er tijdelijk hun atelier in vestigen.

 

Met het concept 'tijdelijke invulling' slaat het stadsontwikkelingsbedrijf twee vliegen in één klap. Enerzijds worden gebouwen behoed voor leegstand met snelle aftakeling of vandalisme tot gevolg. Anderzijds krijgen organisaties zoals NUCLEO de kans om een gebouw voor een bepaalde periode te gebruiken.

  • jpg
  • jpg

Het gebouw is tijdelijk in gebruik door kunstenaars via vzw NUCLEO, foto's ©Eveliene Deraedt

Een muzikale toekomst

Het pand gaat een muzikale toekomst tegemoet. Sogent vond in de afdeling Jazz en Pop van de Hogeschool Gent een nieuwe gebruiker. Om het gebouw aan te passen aan de specifieke noden van de nieuwe gebruiker, maakte architectenbureau ABETEC alvast een ontwerp op dat maximaal rekening houdt met de verwachtingen en de eisen van de Hogeschool om in het pand volwaardige les- en oefenlokalen onder te brengen. Speciale aandacht gaat uit naar akoestiek en het uitsluiten van geluidsoverlast naar de buurt. Maar ook duurzaamheid, comfort en moderne technieken zijn uitgangspunten.

Een grondige aanpak

De renovatie zal dan ook grondig zijn. Het pand wordt volledig gestript en zelfs gedeeltelijk afgebroken om opnieuw opgebouwd te worden. De oude conciërgewoning die grenst aan het gebouw zal plaats maken voor een moderne aanbouw. Op die manier wordt er naast de bestaande toegang een volwaardige tweede in- en uitgang gecreëerd, zoals de wetgeving het voorschrijft. Om de toegankelijkheid verder te optimaliseren wordt de bestaande ingang op straatniveau gebracht en wordt een lift geïnstalleerd.

Enkele bijzondere maatregelen moeten leiden tot een optimale geluidsbeleving. Zo worden de wanden van de oefenlokalen in een hoek van twee graden opgetrokken om weerkaatsing van klanken tot een minimum te beperken. Ook alle glaspartijen worden vervangen door duurzame en akoestisch isolerende exemplaren.

Timing

Midden 2015 werd de ontwerpopdracht opgestart. De plannen werden goedgekeurd en op 3 maart 2016 werd de bouwvergunning verleend. In het voorjaar van 2017 zullen de werken opgestart worden, zodat Hogeschool Gent vanaf het schooljaar 2018-19 zijn intrek kan nemen in het vernieuwde pand.

 

Voor de renovatie van het complex gaat sogent nu via een open offerteaanvraag op zoek naar een uitvoerder. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 3 februari 2017. Het bestek is integraal terug te vinden op de website van sogent.

Contact

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen