Sogent zoekt ontwerpteam voor zone rond Heilig Hartkerk in Sint-Amandsberg

235152 foto%20plein 8e3de0 large 1485437386

Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, gaat op zoek naar een ontwerpteam voor de mogelijke herbestemming van de Heilig Hartkerk en de herinrichting van het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg. Dit project maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ rond de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg. Alles verloopt in nauw overleg met de bewoners en buurtpartners.

Allez, En Route!

Samen met de bewoners en heel wat buurtpartners neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg de komende jaren onder handen. Er is met het stadsvernieuwingsproject En Route plaats om pleinen, straten en parken te vernieuwen. Ook het sociale, culturele en handelsleven krijgen veel aandacht.

'Als Stad willen we met het stadsvernieuwingsproject En Route bijdragen tot een buurt waarin bewoners elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en mee helpen bouwen aan hun wijk van morgen.'

Tom Balthazar, voorzitter van sogent en schepen van Stadsontwikkeling

De voorbije jaren kwamen al heel wat ideeën rond stadsvernieuwing naar boven, van bewoners, van stadsmedewerkers, van experten. Daar is het Gentse studiebureau Maat-ontwerpers mee aan de slag gegaan. Het resultaat is een langetermijnvisie voor de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg, met vaak gedurfde dromen, wensen en ideeën. Deze visie kwam tot stand met medewerking van de Vlaamse Gemeenschap.

Heilig Hartplein, het kloppende hart van Dampoort

Het Heilig Hartplein is één van de focusplekken van En Route. Het plein zou het kloppend hart kunnen worden van de Dampoortwijk. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, die gemakkelijk bereikbaar is en waar plaats is om te ontspannen … Kortom: een echt centrum! Het Heilig Hartplein, de Heilig Hartkerk zelf en de ruimte er omheen hebben alle troeven om deze rol te vervullen.

Sogent start nu de zoektocht naar een ontwerpteam dat samen met de Stad Gent deze herinrichting kan vormgeven. In een eerste fase kunnen geïnteresseerde ontwerpteams zich aanbieden. Vijf teams zullen geselecteerd worden op basis van hun kennis en ervaring met gelijkaardige opdrachten. Deze vijf teams maken in een tweede fase een wedstrijdontwerp op, waaruit het beste ontwerp kan gekozen worden.

Ruimte voor buurtparticipatie

De Stad rekent ook op de huidige bewoners van de wijk om het plein en de omgeving mee vorm te geven. Begin januari 2017 lanceerde de Stad een oproep naar geëngageerde buurtbewoners om mee na te denken over de toekomst van deze plek in een buurtatelier. Daarnaast bevraagt de Stad samen met gespecialiseerde partners op dit moment zoveel mogelijk bewoners en betrokken partners over hun noden en wensen voor de buurt.

De vijf geselecteerde ontwerpteams zullen met deze noden en wensen rekening moeten houden wanneer ze een wedstrijdontwerp opmaken. De vijf ontwerpen zullen ook voorgesteld worden aan de buurtbewoners. Zij kunnen hun bedenkingen meegeven vooraleer er één ontwerp wordt uitgekozen. Heel het traject verloopt dus in voortdurend overleg met de bewoners en alle buurtpartners.

Over de mogelijke herbestemming van de kerk zal uiteraard nog overleg gepleegd worden met de kerkfabriek en het bisdom. Over een mogelijke herinrichting van de zone rond de kerk wordt overleg gepleegd met de eigenaars en gebruikers van deze gebouwen.

Timing

De eerste fase gaat nu van start, geïnteresseerde ontwerpteams kunnen tot 20 maart 2017 hun kandidatuur stellen. De tweede fase zal rond de zomer van start gaan zodat de vijf wedstrijdontwerpen in het najaar van 2017 aan de buurt kunnen worden voorgesteld.

Informatie

Bevoegd

  • Medium square 20160322 av schepen balthazar

    De heer Tom Balthazar

    Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, e-mail: schepen.balthazar@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.