Informatievergadering milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van de nv Douglas Terminals

224121 informatievergadering 0a699f large 1473405632

Op dinsdag 7 maart 2017 om 20 uur organiseert de Stad Gent een informatievergadering met betrekking tot de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door de Douglas Terminals NV voor een inrichting gelegen in de haven van Gent, Christoffel Columbuslaan 35/Kluizendok Noord kaai 7220 te 9042 Gent. Het betreft het exploiteren van een inrichting voor de op- en overslag van aardolieproducten in verschillende opslagtanks.

Douglas Terminals wenst twee tankenparken E en F te bouwen voor de opslag van diesel/gasolie/kerosine/nafta/benzine in bovengrondse tanks ter hoogte van het Kluizendok. Daarnaast worden de nodige installaties gebouwd voor de overslag van de producten naar schip of trein. Douglas Terminals grenst

 • ten noorden aan de Christoffel Columbuslaan
 • ten westen is het bedrijfsterrein begrensd door het bedrijf Kluizendonk Tankterminal BVBA
 • ten oosten is de inrichting aanpalend gelegen aan braakliggend terrein
 • ten zuiden wordt de inrichting begrensd door het Kluizendok. Aanpalend ten zuiden van de inrichting is een spoorlijn gelegen. Deze spoorweglijn is een verbinding tussen Zelzate en Wondelgem.

Er werd een milieueffectrapport (MER) en een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) bij de milieuvergunningsaanvraag gevoegd omwille van de installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met een capaciteit van 200 000 ton of meer).

Het stadsbestuur nodigt alle geïnteresseerden uit op de informatievergadering, die doorgaat in de zaal Panorama (nieuw Bezoekerscentrum Haven Gent), Rigakaai te 9000 Gent (recht tegenover Decathlon).

De aanvraag met de milieueffectrapport (MER) en een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) ligt ter inzage op de dienst Milieu en Klimaat, (Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent) van dinsdag 14 februari 2017 tot en met donderdag 16 maart 2017, dit van maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, dinsdag ook op afspraak tussen 16.30 en 19 uur. Gesloten op donderdag, zaterdag en zondag.

Tevens wordt de bevolking er op attent gemaakt dat de bezwaarschriften met betrekking tot deze vergunningsaanvraag het stadsbestuur uiterlijk op donderdag 16 maart 2017 dienen te bereiken.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square 20150303 av schepen heyse

  Mevrouw Tine Heyse

  Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30
  e-mail: schepen.heyse@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.