Circulatieplan Gent: stand van zaken na vier dagen

242183 circulatieplan f86ae8 large 1491224141

De eerste vier dagen na de invoering van het Circulatieplan zijn voorbij. Algemeen verliep alles rustig: er zijn geen noemenswaardige grote problemen opgedoken. Meldingen die binnenkwamen werden bekeken en behandeld waar dat nodig was. Hieronder volgt een overzicht van een aantal vaststellingen van de voorbije vier dagen. Ook een aantal zaken die de komende dagen en weken nog zullen gebeuren, worden opgesomd.

R40

Algemeen kunnen we stellen dat de ochtendspits rustiger verloopt dan de avondspits. De zuidwestkant van de R40, van de Sint-Lievenspoort tot aan de Nieuwewandeling loopt vlot.

De belangrijkste knelpunten op de R40 zijn:

  • Palinghuizen-Nieuwevaart: hier wordt bijgestuurd, er is nog marge voor verbetering in het plan voor de lichtenregeling. Een eerste aanpassing op donderdagavond 6 april had al een positief effect op de wachttijden.
  • Dampoort: er zijn nog te grote wachttijden aan Dok Zuid in de avondspits. Automobilisten die uit Sint-Amandsberg komen en naar de Kasteellaan rijden, moeten voorsorteren via het uiterst linkse rijvak op de rotonde. Nog te veel mensen sorteren voor via het middenste vak, waardoor het punt stropt. Verder wordt bekeken wat hier nog kan worden geoptimaliseerd.
  • Blaisantvest, komende van het Neuseplein: hier duiken af en toe wachtrijen op. Die worden momenteel geanalyseerd.
De Stad Gent blijft de verkeersstromen op de R40 en de N430 monitoren en aanpassen waar het kan.

Fietsen

Het aantal fietsers dat passeerde aan de telpalen Visserij en Coupure de voorbije vier dagen (van 3 tem 6 april 2017) is, vergeleken met de paasvakantie van vorig jaar (4 tem 7 april 2016), gestegen met 27%. De weersomstandigheden vorig jaar waren vergelijkbaar met dit jaar.

Werkzaamheden

De Dienst Wegen heeft de voorbije vier dagen hard gewerkt en blijft dat doen de komende weken: oude verkeerspalen gaan weg, markeringen moeten worden aangebracht of verwijderd.

De ‘tijdelijke invullingen van het openbaar domein’ worden verder ingericht. Overal staan intussen bomen, plantbakken en betonnen elementen. De komende dagen komen er nog zitbanken, infoborden, vlaggenmasten en vuilbakken. De betonnen elementen krijgen ook reflectoren voor de veiligheid.

Bezetting parkings

De bezettingsgraad van de ondergrondse parkings is ongeveer even hoog in vergelijking met de eerste week van de paasvakantie in 2016.  

 

Communicatie

De infostand over het Circulatieplan in AC Zuid blijft bemand tot en met 22 april 2017, elke dag van 9 tot 12.30 uur.

Informatie

  • Hannelore Bonami, pers en communicatie, Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw, gsm 0475 89 18 41, e-mail hannelore.bonami@stad.gent

Bevoegd

  • Medium square watteeuw

    De heer Filip Watteeuw

    Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 97, e-mail: schepen.watteeuw@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.