Stedelijk ondersteuningspunt voor divers artistiek talent toont eerste resultaten van masterclass poëzie

poëzie.png
  • png

Tegelijk met het nieuwe culturele seizoen 2016-2017 ging ook een nieuw stadsproject van start. Daarbij krijgt divers artistiek talent aan de hand van workshops ondersteuning om eigen projecten te ontwikkelen en door te stromen naar een professionele context. Het eindresultaat van de masterclass poëzie is een bundel, die op 29 april 2017 wordt voorgesteld.

In 2016 kreeg De Centrale de vraag om met poëzietalenten uit diverse culturen een parcours uit te stippelen. Vijf cultuurhuizen in Gent boden hun inspirerende locatie aan. Een Gents-Uruguyaanse fotograaf en een Gents-Russische kunstenares legden de bijeenkomsten vanuit hun invalshoek vast. Woord en beeld reflecteerden en versterkten elkaar.

Op 1 oktober 2016 startten 10 Gentenaars onder de inspirerende leiding van initiatiefneemster-kunstenares Nerkiz Sahin, voormalig stadsdichter David Troch en docent Nederlands Johan De Vos hun artistiek parcours. Via een reeks van vijf masterclasses werd hun literair talent aangescherpt en kreeg de inspiratie alle ruimte. Turkse, Syrische, Tunesische en Russische Gentenaars zijn erin geslaagd in hun gedichten een krachtig, verbindend appel te verwoorden. Het eindresultaat is een fraai uitgegeven bundel die op 29 april 2017 om 14 uur in het Poëziecentrum in Gent boven de doopvont wordt gehouden.

Gent als superdiverse stad

Gent telt ruim 150 nationaliteiten onder haar inwoners. 28,5 % van de Gentse bevolking is van vreemde herkomst, in de groep 0 tot 11 jarigen heeft 47,5 % van de inwoners andere dan Vlaamse roots. Die inwoners komen uit letterlijk alle hoeken van de wereld en brengen een nieuwe dimensie van diversiteit met zich mee.

Daarnaast ontstaan binnen minderheidsgroepen grotere sociaaleconomische verschillen wat de diversiteit binnen de diversiteit vergroot. Kortom, Gent en haar wijken zijn superdivers geworden. Die superdiversiteit plaatst ons voor grote uitdagingen, zowel op het niveau van het waarderen van verschillende vormen van kunst en cultuur als op het niveau van het betrekken van een zo divers mogelijk publiek.

 

In 2014 greep de stad samen met de kunstensector de herdenking van 50 jaar migratie aan als een momentum voor een duurzame doorbraak naar een inclusief cultuurbeleid waaraan Gentenaars, ongeacht hun origine, elk vanuit hun identiteit, gestalte konden geven. Dat gebeurde door de hechte, vaak organisch gegroeide sociaal-culturele netwerken van etnisch culturele minderheden in Gent te verknopen met de gevestigde culturele spelers in het algemeen, met de kunsteninstellingen in het bijzonder.

De grote Gentse spelers werden uitgedaagd om duurzame samenwerkingsverbanden te smeden zodat ze konden komen tot meer etnisch-culturele diversiteit in het publieksbereik. Het realiseren van meer diversiteit in cultuur vraagt echter om alle aspecten van de organisatie te herdenken. Voor de toekomst en de evolutie van het cultuurveld is het belangrijk om ook de instroom van artiesten van diverse achtergrond te maximaliseren. Dat vergt een actief stimuleringsbeleid op lokaal niveau.

'We willen initiatieven steunen die de participatie van Gentenaars met een migratieachtergrond in onze hogere kunstopleidingen en in professionele producties en tentoonstellingen vergroten. Het is immers een vaste overtuiging dat met het diverser worden van de kunstenaarsgroep in Gent ook de diversiteit van de sector zal verbeteren. Daarnaast verwachten we effect van de ingrepen in de stedelijke subsidiereglementering voor culturele en artistieke projecten. In het nieuwe reglement is de wijze waarop wordt omgegaan met de stedelijke diversiteit een van de belangrijke criteria waartegen de aanvragen voor ondersteuning worden afgewogen.'   Annelies Storms, schepen van Cultuur
'De Stad Gent heeft een ambitieus lokaal gelijkekansenbeleid. We werken hard om diversiteit op heel wat verschillende domeinen te stimuleren en gelijke kansen te vergroten voor elke Gentenaar. Gent staat bekend als een bruisende stad van kennis en cultuur, het is dan ook bijzonder belangrijk dat we binnen deze sectoren sterke, geïntegreerde diversiteitstrajecten opzetten.' Resul Tapmaz, schepen van Gelijke Kansen

Informatie

  • Yilmaz Koçak, De Centrale, traject coaching van divers artistiek talent, tel. 09 266 13 27, gsm 0476 66 45 34, e-mail yilmaz.kocak@stad.gent
  • Johan Van Acker, De Centrale, traject coaching van divers artistiek talent, tel. 09 266 13 29, gsm 0475 83 39 11, e-mail johan.vanacker@stad.gent

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL