‘Verzoekschrift aan het stadsbestuur’ door Gentse kinderen en jongeren vanaf 10 jaar

thuis_in_t_stadhuis.jpg
  • jpg

De Stad Gent heeft een reglement klaar (collegebeslissing van 21 september 2017) waardoor ook kinderen en jongeren vanaf 10 jaar oud een ‘verzoekschrift aan het stadsbestuur’ kunnen indienen. Vragen die kinderen (politiek) bespreekbaar willen maken, zullen kunnen worden ingediend bij kindersecretaris Tina Van Acker. Als de vraag in behandeling kan worden genomen, stuurt zij deze door naar de bevoegde instantie binnen het stadsbestuur. Dat kan de gemeenteraad zijn, maar ook het college van burgemeester en schepenen, de stadssecretaris …

Het ontwerpreglement wordt nu overgemaakt aan de stedelijke Jeugdraad voor advies. Nadien zal het worden voorgelegd aan de gemeenteraad, als het nog kan in oktober, zo niet in november. Eens die het reglement heeft goedgekeurd, zal het indienen kunnen vanaf de eerste dag van de maand na de raad.

Bij alle beslissingen rekening houden met stem van kinderen

De Stad Gent wil ‘de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen’ zijn, met bijzondere aandacht voor kwetsbare jeugd. Het eerste speerpunt uit het Actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad (2015) luidt: ‘Bij alle keuzes en beslissingen die de Stad neemt, wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren kunnen hun mening kwijt, voelen zich gehoord en betrokken bij beslissingen die hun aanbelangen en zijn mede-actor.’

Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om actief deel te nemen aan de samenleving. Participatie is niet alleen een middel, maar ook een doel.

De voorbije jaren zijn er reeds verschillende participatiekanalen voor kinderen en jongeren uitgewerkt om dit speerpunt vorm te geven: ‘Thuis in het stadhuis’, de jeugdraad, J1000, jeugdparagraaf, ‘brief aan de burgemeester’, enzovoort. Daar komt nu het ‘verzoekschrift aan het stadsbestuur bovenop’.

Kindersecretaris helpt indieners

Kinderen die een verzoekschrift willen indienen, zullen dat moeten doen bij kindersecretaris Tina Van Acker. Zij zal elke vraag onderzoeken en de indiener helpen als dat nodig is (belangrijk voor minder mondige kinderen bijvoorbeeld). Als de vraag in behandeling kan worden genomen, stuurt zij deze door naar de bevoegde instantie binnen het stadsbestuur. Dat kan de gemeenteraad zijn, maar ook het college van burgemeester en schepenen, de stadssecretaris, ...

'Er zijn nu al heel wat inspraakmogelijkheden voor kinderen en jongeren in Gent maar hiermee gaat de Stad nog een stapje verder. Een verzoekschrift geeft kinderen en jongeren een extra mogelijkheid om gehoord te worden.' Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Begrijpbare tekst voor kinderen

Naast dit reglement zal een beknopte, leesbare en begrijpbare tekst worden opgesteld over dit reglement, aangepast aan de doelgroep.

Over de formele regels

Enkel een verzoekschrift over een onderwerp dat tot de bevoegdheid van de Stad behoort, kan in behandeling worden genomen. Als bijkomende informatie nodig is dan kan de kindersecretaris die opvragen bij het kind.

De instantie binnen het stadsbestuur die bevoegd is om het ingediende verzoekschrift te behandelen, kan beslissen om het kind of de jongere te horen. Die kan zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze. Het kind of de jongere mag niet aan de debatten deelnemen, zoals dat ook is bepaald voor de 'gewone' verzoekschriften. Sowieso geeft de bevoegde instantie die het verzoekschrift heeft behandeld, binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord aan het kind of de jongere.

Wanneer wordt een vraag niet als verzoekschrift beschouwd?

Een vraag kan niet als verzoekschrift worden beschouwd (en dus ook niet ingediend worden) wanneer:

  1. de vraag onredelijk of te vaag geformuleerd is of wanneer er kan vastgesteld worden dat het verzoek niet afkomstig is van de jongere zelf
  2. louter een mening wordt verkondigd en geen concrete vraag wordt gesteld
  3. de vraag anoniem werd ingediend, zonder vermelding van naam, voornaam en adres
  4. het taalgebruik ervan beledigend is
  5. in geval het verzoekschrift uitgaat van verschillende personen: naam, voornaam en adres van één of meerdere van personen die de vraag steunen, ontbreekt

Informatie

Bevoegd

Contacteer ons

Gerelateerde onderwerpen

Ontvang het laatste Stad Gent nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL