Realisatie van kunstwerken op Korenmarkt van start op 16 augustus

252854 kunstwerken%20korenmarkt 9c5463 large 1499409923

Na een intensieve en complexe studiefase kan men starten met de bouwwerken voor de kunstwerken op de Korenmarkt. De werken voor de plaatsing van beide kunstwerken gaan midden augustus van start. Eind september 2017 zal Gent ontwaken met twee nieuwe kunstwerken van internationale klasse.

Gent staat internationaal op de kaart als cultuurstad. Om de heraangelegde Korenmarkt als stedelijk plein te kunnen positioneren tegenover de drie torens en de stadshal, zullen vanaf eind september twee verticale kunstwerken van de internationaal vermaarde kunstenaressen Ayşe Erkmen en Ann Veronica Janssens het plein sieren.

Selectie van de artiesten

Ann Veronica Janssens en Ayşe Erkmen kregen de opdracht elk een verticaal kunstwerk te realiseren voor de nieuw aangelegde Korenmarkt. Elk met een hoogte van negentien tot twintig meter en een maximale diameter van vier meter. Dit als artistiek antwoord op de historische torenrij in het Gentse stadscentrum. De kunstenaressen werden unaniem geselecteerd door de Taskforce KoBra omwille van hun engagement en hun internationale artistieke verdiensten.

Voorbereidingswerken

Op woensdag 16 augustus 2017 starten de voorbereidingen voor de plaatsing van de beide kunstwerken: inrichting werfzone en peilboringen. Van 23 tot 31 augustus 2017 vinden de werken plaats met het meeste geluids- en stofhinder. De beide sokkels worden dan afgebroken, de bestaande betonfundering wordt uitgeschoten en er worden nieuwe funderingen geboord tot 10 meter diepte.

De Stad Gent zal er alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken en de buurtbewoners en handelaars hierover ruim te informeren. De bezoekers van het koopjesweekend van 2 - 3 september zullen weinig hinder ondervinden.

Ankerstoelen

Vanaf 5 september 2017 worden de ankerstoelen geplaatst. Dit is een cruciale fase waarbij de ingenieurs en de producenten van de kunstwerken aanwezig zullen zijn. Wat op dat moment zal de juiste positie van de kunstwerken definitief bepaald worden op technisch en artistiek vlak.

253383 img 7790 b2382e large 1499864467

Daarna worden de funderingen opnieuw met beton opgevuld. Het beton heeft daarna tijd nodig om uit te drogen.

In de week van 25 september 2017 worden de kunstwerken geplaatst. Dit zal 's nachts gebeuren. Eind september zal de Gentenaar ontwaken met twee nieuwe kunstwerken van internationale klasse.

Gedetailleerde planning

De gedetailleerde werkplanning ziet er als volgt uit:

 • 16 - 18 augustus: inrichting van de werf en plaatsing van de signalisatie
 • 21 - 31 augustus: proefboringen en sloop van de sokkels en paalfunderingen
 • Vanaf 1 september verkleining van de werfzone voor het Koopjesweekend van 2 en 3 september
 • 4 - 15 september: grondwerken en plaatsing van de nieuwe funderingen
 • Vanaf 15 september verkleining van de werfzone
 • 18 - 25 september: bestrating en voorbereiding van de montage van de kunstwerken
 • 25 - 29 september: montage van de kunstwerken ('s nachts, datum nog te bepalen)
 • 2 - 6 oktober: afwerking van de bestrating en opkuis van de werf

Complexe studiefase afgerond

De geplande werken zijn voorafgegaan door een complexe fase van grondig studiewerk over de productie en plaatsing van de kunstwerken. Beide kunstenaressen deden hiervoor beroep op een productionele partner, die de artistieke ontwerpen hebben uitgewerkt tot technische uitvoeringsdossiers. Ann Veronica Janssens werkte samen met Total Concept bvba. Ayşe Erkmen koos voor Arnold AG uit Frankfurt.

De ingenieurs stonden voor verschillende uitdagingen tijdens de studiefase. Een slanke kolom van dergelijke hoogte zonder bijkomende verstevigingen boven het maaiveld is immers een ongebruikelijke constructie binnen de bouwtechniek. Bovendien kan door de aard van de ondergrond niet om het even welke funderingstechniek worden toegepast. Daarnaast vergt de plaatsing van een kolom in één stuk en in een complexe, drukke omgeving een minutieuze voorbereiding.

De ingenieurs hielden in hun studie niet alleen nauwgezet rekening met belasting door wind, oscillaties en drukbelasting van de hoge werken op de ondergrond, maar ook met de trekbelasting vanaf de lange zijdes van de werken. Bij de berekening van de treklast werd duidelijk dat de huidige funderingen in de Korenmarkt ontoereikend waren en vervangen moesten worden. De firma BAS stond in voor de herberekening van de funderingen en zal de uitvoering van de nieuwe funderingswerken coördineren. Gezien de mogelijke aanwezigheid van ondergrondse metselmassieven zullen zogenaamde CFA-palen worden gebruikt, met een diameter van 53 centimeter en een lengte van 10 meter.

Nu de complexe studiefase is afgerond, kunnen de werken van start gaan.

Informatie

Bevoegd

 • Medium square storms

  Mevrouw Annelies Storms

  Schepen van Cultuur, Toerisme, en Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail: schepen.storms@stad.gent

 • Medium square martine12

  Mevrouw Martine De Regge

  Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail: schepen.deregge@stad.gent

Download PDF
Download PDF
Over Stad Gent

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.